Annons

Annons

Patienter skeptiska till online-kontakter

En amerikansk undersökning visar att de flesta ortodontipatienter är skeptiska till möten och undersökningar online, och föredrar att möta sin tandläkare öga mot öga.

Deltagarna i studien tyckte att fördelarna med direkta möten vägde tyngre än de praktiska nackdelarna med att ta sig till kliniken. Däremot var patienterna positiva till virtuella möten som komplement till de fysiska besöken. Foto: Colourbox

Den moderna informationsteknikens utveckling har, tillsammans med coronapandemin, gjort det allt vanligare med patientkontakter via internet. Olika rapporter har dock pekat åt olika håll kring frågan om hur nöjda patienterna är med detta. I ortodontin – där många diskussioner behövs och många mätningar kan göras med digitala redskap – är möten online inte ovanliga.

Ett amerikanskt forskarlag har nu genomfört en enkätundersökning kring hur nöjda patienter är med de digitala inslagen i behandlingarna. Inbjudan att delta sändes med mejl till patienter vid ett tiotal privata ortodontikliniker, och 377 enkäter besvarades: 116 av vuxna som själv genomgick behandling och 253 av målsmän till behandlade barn.

Resultaten var mycket tydliga: Oavsett om man själv behandlades eller var målsman satte de flesta uppgiftslämnare stort värde på att få träffa tandläkaren öga mot öga. De tyckte fördelarna med direkta möten vägde tyngre än de praktiska nackdelarna med att ta sig till kliniken. Detta gällde även om det dykt upp akuta problem med behandlingen. Bara en mindre andel av patienterna var bekväma med att undersökas på distans.

Däremot var patienterna positiva till virtuella möten som komplement till de fysiska besöken, men inte för att ersätta dem. Författarna rekommenderar därför försiktighet med att rutinmässigt övergå till patientmöten online, och i stället avgöra frågan från patient till patient.

Upptäck mer