Annons

Annons

Forskning 2022-12-12

Radioterapi minskar överlevnaden för tandimplantat

Andelen implantatförluster var dubbelt så stor bland de patienter som fått radioterapi i det käkben där implantatet fästs.

Foto: Colourbox

Risken för att tandimplantat ska misslyckas ökar vid radioterapi av patienter med huvud- och halscancer, men forskarna bakom en metastudie menar att tand­implantat ändå ska övervägas för att öka patienternas livskvalitet.

Patienter som opererats för cancer i huvud och hals behöver ofta tand­implantat för att återställa funktionen i munhålan. Dock behöver de också ofta strålbehandling, som skadar celler under proliferation samtidigt som den kan inducera fibros och inflammationer.

Allt detta kan försvaga förmågan hos käkbensvävnaden att få implantat att osseointegrera.

Flera studier antyder en lägre överlevnad för implantat hos patienter som genomgår radioterapi. Forskare i Mainz i Tyskland har därför gått igenom den forskning som publicerats och gjort en metaanalys som baserar sig på 22 studier med sammanlagt 6 600 patienter där man följt upp resultatet efter minst tre år.

Även om andelen lyckade ingrepp var hög – sammantaget 88 procent – var andelen implantatförluster dubbelt så stor bland de patienter som fått radioterapi i det käkben där implantatet fästs. Både när det gällde patientens eget ben och transplanterad benvävnad.

Trots det menar forskarna bakom metastudien att man bör överväga att ge patienter tandimplantat, även om de ska behandlas med radioterapi. Detta på grund av de stora effekterna på patienternas livskvalitet, och den ändå höga sannolikheten att ingreppet ska lyckas. Men forskarna rekommenderar en noggrann individuell analys där man även beaktar andra riskfaktorer, till exempel rökning, och att man noga planerar och följer upp ingreppet.

Upptäck mer