Annons

Annons

Så kan låg inkomst och psykisk ohälsa leda till TMD

Familjeinkomsten kan ha betydelse för risken för temporomandibulära besvär, visar en kinesisk studie. Det kan ske genom att risken för ångest och depression påverkas.

Det är väl känt att såväl låg socioekonomisk status som psykologiska problem ökar risken att drabbas av TMD. En grupp kinesiska forskare har nu frågat sig hur orsakspilarna går mellan dessa faktorer. Foto: Colourbox

Temporomandibulär dysfunktion (TMD) ger smärta och problem med käkarnas funktion, och drabbar mellan en åttondel och en tjugondel av befolkningen i de länder där tillståndet studerats. TMD har en multifaktoriell bakgrund, där genetik, fysisk miljö, sociala faktorer och psykisk hälsa samverkar.

Det är väl etablerat att såväl låg socioekonomisk status som psykologiska problem ökar risken att drabbas. En grupp kinesiska forskare har nu frågat sig hur orsakspilarna går mellan dessa faktorer.

De har därför studerat en grupp på 451 personer med TMD, och tillämpat en statistisk metod som kallas medlingsanalys för att utröna på vilket sätt familjeinkomst och psykologisk hälsa påverkar risken att utveckla TMD.

Analysen visade att det både fanns ett direkt samband mellan familjeinkomst och risk för TMD – oberoende av den psykiska hälsan – och ett indirekt samband, där en låg familjeinkomst ökade risken för psykisk ohälsa (ångest och depres­sion), vilket i sin tur ökade risken för TMD. Detta indirekta samband uppskattades ansvara för 23 procent av associationen mellan familjeinkomst och TMD.

Författarna uppmanar därför tandläkare att vara uppmärksamma på den psykiska hälsan om de möter patienter från hushåll med låg inkomst med temporomandibulära besvär.

Upptäck mer