Annons

Annons

Tunn buckal benvägg kan ge problem för implantat

Betydelsen av den buckala benväggens tjocklek för ett lyckat implantat har inte varit helt känd. Nu tycks dock brasilianska forskare ha identifierat gränsen för hur tunn den kan vara innan risken för problem ökar.

Foto: Colourbox

Det är rimligt att tänka sig att tjockleken på den buckala benväggen påverkar sannolikheten för att ett implantat ska lyckas. Resultaten av de studier som publicerats har dock pekat åt olika håll. Brasilianska forskare har därför gjort en systematisk litteraturöversikt och metaanalys av forskningen kring frågan.

Forskarna identifierade tolv kliniska och prekliniska studier, som dock hade designats så olika att resultaten inte enkelt gick att poola. Författarna kunde ändå konstatera att resultaten sammantaget tydligt visade att en alltför tunn benvägg buckalt ger hög risk för benförlust och för att slemhinnan drar sig tillbaka runt implantatet. För ben tunnare än 2 mm var den risken beaktansvärd.

Upptäck mer