Annons

Annons

Typ av tandborste spelar ingen roll vid gingival retraktion

För patienter med begynnande gingival retraktion spelar det ingen roll om de använder en elektrisk eller manuell tandborste – ingen av dem förvärrar situationen.

Gingival retraktion är ett problem som är åldersrelaterat och som oftare förekommer hos kvinnor än hos män. Förutom att det kan upplevas som estetiskt ofördelaktigt blottläggs rotytan och i sin förlängning kan risken öka för hypersensitivitet eller rotkaries.
Sambandet mellan tandborstning och gingival retraktion är oklart. Användandet av både elektriska och manuella tandborstar kan resultera i gingival abrasion, men det är oklart om detta i sin tur kan resultera i gingival retraktion.
Oral-b deep weep är en ny variant av elektrisk tandborste med ett tandborsthuvud som liknar en manuell tandborstes, men vid drift rör det sig åt flera olika håll samtidigt. Forskarna ville testa om den nya elektriska tandborsten var skonsammare mot gingivan än en manuell borste i denna studie, finansierad av företaget bakom den elektriska tandborsten.
107 försökspersoner med gingiva som uppvisade begynnande retraktion på mer än två millimeter vid två tänder deltog i studien där de lottades till antingen den elektriska eller en vanlig manuell borste under tolv månader. Försökspersonerna undersöktes vid början av studien samt efter sex och tolv månader. De som undersökte fick inte veta vilka personer som använde vilken tandborste.
Det visade sig att användningen av både den elektriska och den manuella tandborsten hade minskat retraktionen från i snitt 2,2 mm till 2,1 mm, en statistiskt signifikant, men knappast kliniskt relevant, förändring, enligt forskarna.
Forskarnas slutsats är att den elektriska tandborsten är lika säker som den manuella hos personer som har hög risk att utveckla gingival retraktion.

Upptäck mer