Annons

Annons

Väteperoxid tycks inte vara carcinogen i munhålan

Väteperoxid i tandblekningsmedel tycks inte vara carcinogent för munhålans slemhinna, enligt en nyligen publicerad metaanalys.

Väteperoxidens starka oxiderande förmåga har lett till en oro för att den skulle kunna vara carcinogen.

Foto: Colourbox

Väteperoxid är det mest använda medlet för att bleka tänder. Det är starkt oxiderande och utövar sin effekt genom att klippa bindningar mellan kol­molekyler i olika färgämnen. Denna starka oxiderande för­måga har lett till en oro för att väte­peroxiden också skulle kunna vara carcinogen, och innebära risk för att tumörer utvecklas i den orala slemhinnan.

Forskare från Brasilien och Uruguay har därför gjort en systematisk översikt och metaanalys av den forskning som hittills studerat frågan, och fann fem djurstudier och åtta kliniska studier på människa som uppfyllde deras krav för att tas med i studien.

Tre av de fem djurstudierna visade att även om väteperoxiden inte själv var carcinogen, så kunde den förstärka effekten av andra cancerframkallande ämnen.

I de kliniska studierna undersöktes bland annat om det i vävnaden bildats så kallade mikronuklei, med små överblivna bitar av kromosomer, vilka kan bildas vid celldelningen om cellerna drabbats av kromosomförändringar. Inte i någon av de fem studierna fann man förhöjda mängder av sådana när tänder behandlats i 30 dagar med väteperoxid.

Forskarna drar därför slutsatsen att väteperoxid inte tycks ha carcinogen effekt på den mjuka vävnaden i munhålan.

Upptäck mer