Annons

Annons

Viktnedgång orsak till att tandförlust ökar mortaliteten

I studien fick deltagarna svara på frågor om antal tänder, hälsa och livsstil. Illustration: Colourbox

Det är sedan tidigare känt att förlust av tänder ökar risken att dö, men inte vilken mekanismen för detta är. Såväl viktnedgång, systemisk inflammation som minskad social aktivitet har föreslagits.

Frågan har nu adresserats i en undersökning av en kohort om 35 000 japaner över 65 år, som klarat av att ta hand om sig själva. När studien började 2010, och vid en första uppföljning tre år senare, fick deltagarna svara på ett formulär om antal tänder, hälsa och livsstil. Efter ytterligare sju år undersökte man vilka som fortfarande levde.

Genom en statistisk metod (kallad kausal mediationsanalys) kunde forskarna utifrån data konstatera att viktnedgång var en betydelsefull anledning till den ökade dödligheten hos dem som förlorat tänder.

Upptäck mer