Annons

Annons

Metod, klinik & praktik 2024-02-20

Här borstar barnen tänderna tillsammans

I Tandläkartidningens enkät uppger drygt hälften av landets regioner att de tagit någon form av initiativ för att främja tandhälsan i förskolan.

Foto samtliga bilder: Linda Mankefors

Det har blivit vanligare med kariesskador hos små barn. Som en motåtgärd har allt fler regioner börjat införa olika projekt för att få barnen att borsta tänderna på förskolan. En av de regioner som satsat hårdast är ­Region Kalmar, där folktandvården nu kan se att kariesförekomsten hos sexåringar minskar. 

Förskoleperioden är den mest kariesaktiva perioden i en människas liv och även om munhälsan generellt är god i Sverige har flera studier visat att det blivit allt vanligare med kariesskador hos små barn. I ett försök att vända den här utvecklingen har allt fler av landets regioner på försök börjat införa tandborstning i förskolan.

Först ut var Region Jönköpings län. Där påbörjades ett första projekt för att främja tandhälsan i förskolan redan för tjugo år sedan, och initiativet är i dag väl inarbetat. Men de är inte längre ensamma om att jobba med detta.

I en enkät som Tandläkartidningen skickat ut till samtliga av landets regioner uppger drygt hälften att de redan nu startat liknande initiativ i någon form. I vissa kommuner är alla förskolor inkluderade medan det i andra regioner rör sig om enskilda förskolor eller avdelningar som deltar i pilot­projekt.

I dag ser barnen tand­borstningen som en själv­klar del av förskolans rutin, säger förskolläraren Petra Pettersson i Högsby.

En annan region som satsat stort under ganska många år är Region Kalmar. Här påbörjades ett projekt för att främja tandborstning i förskolan redan 2016 och i dag är ett 70-tal förskolor anslutna till projektet.

Förskoleläraren Petra Pettersson arbetar på en förskola i Högsby kommun som varit med i projektet nästan sedan start.

– Om tandhälsan är dålig hos våra barn vill vi så klart vara med och förbättra den, säger hon.

Hon berättar hur det går till på hennes avdelning. De har valt att erbjuda barnen två olika tillfällen för tandborstning, dels efter frukost och dels efter lunch.

– Vi gör det eftersom vi vill att så många som möjligt ska få chansen att vara med, både de som äter frukost hemma och de som kanske behöver sova direkt efter lunchen, säger hon.

Folktandvården står för tandborstar och tandkräm och till sin hjälp har pedagogerna även appen ”Rocka munnen”.

– För oss är det inte möjligt att hjälpa barnen med själva tandborstningen utan de borstar tänderna själva.

Tandhygienisten Angelika Tjäder är en av de ansvariga för projektet i Region Kalmar. Hon har lett arbetet med att implementera tandborstningen i förskolan sedan 2018. Enligt henne är det inte tänkt att för­skol­lärarna ska borsta tänderna på barnen eller att tandborstningen på något vis ska ersätta den borstning som föräldrarna gör hemma.

Så går det till i Kalmar
  • Folktandvården tillhandahåller tandborstar, fluoridtandkräm och hygienställ.
  • Förskolan skapar själva en rutin för tand­borstning på sin avdelning.
  • Barnen borstar tänderna i grupp sittande runt ett bord tillsammans med en vuxen.
  • Barnen borstar själva och ska inte skölja efteråt.

Det har vuxit som en snöboll, säger ­Angelika Tjäder som är tand­hygienist och en av de ansvariga för projektet i Region Kalmar.

– Det viktiga är i stället att de får in tandkräm i munnen och att detta blir ett extra fluoridtillfälle, säger hon.

Angelika Tjäder berättar vidare att de från tandvårdens sida även är noggranna med att vara med på föräldramöten och informera om vikten av tandborstning hemma.

På förskolan i Högsby bors­tar alla barn tänderna, från de minsta till de äldsta, och Petra Pettersson berättar att barnen vid det här laget ser det som en självklar del av förskolans rutin.

– Vi har framförallt 3–4-år­ingar på vår avdelning, och för oss innebär det inga bekymmer. I stället blir det väldigt naturligt att när några går och lägger sig efter maten så tar vi fram tandborstarna till de andra.

Petra Pettersson tycker att det är kul att de nu även har fått återkoppling från folktandvården att de ser att antalet barn med kariesskador minskar, och hon tror att de kommer att fortsätta med tandborstningen lång tid framöver.

– Jag tycker verkligen att det är ett bra initiativ, och för min del känns det bra att vi kan vara med och påverka. Särskilt med så enkla medel.

Den enda utmaningen Petra Petersson har upplevt är att det ibland kan vara lite segt att få igång tandborstandet igen när man tillfälligt har gjort en paus, till exempel när det gått magsjuka på förskolan.

– Då får man kanske ligga på lite, men rätt vad det är så är vi alla igång igen, säger hon.

I samband med projektet har tandvården även tagit fram tydliga riktlinjer för att hjälpa förskolorna att kunna upprätthålla en god hygien. Riktlinjerna innebär att tandborstarna ska förvaras märkta, åtskilda och oåtkomliga för barnen. Hygienstället som de står i ska dess­utom stå på en damm- och stänkfri plats.

Här borstar barnen tänderna i ­förskolan
  • Enligt den enkät som Tandläkartidningen skickat ut till samtliga av landets regioner har drygt hälften något projekt för att främja tandborstning i förskolan.
  • Mest omfattande är projekten i regionerna Jönköping, Kalmar och Örebro.
  • I regionerna Blekinge, Norrbotten och Västernorrland är projektet i en uppstartsfas.
  • I Gävleborg, Östergötland, Uppsala och Västmanland, rör det sig ännu om ett mindre antal förskolor som deltar i liknande projekt.
  • I Sörmland och Värmland är det ännu i ett pilot­stadium och testas i en utvald kommun.

I nuläget deltar strax över 70 förskolor i Kalmar län i projektet och i tre kommuner i länet har skolcheferna fattat beslut om att samtliga förskolor ska delta.

– För oss började det med att vi på folktandvården fick detta i uppdrag av regionpolitikerna 2016. Sedan dess har det vuxit lite som en snöboll vilket inneburit att fler och fler har hakat på, samtidigt som vi haft ytterst få som hoppat av, förklarar Ange­lika Tjäder.

Hennes strategi har hela tiden varit att vända sig både till skolchefer, rektorer och direkt till förskolor med erbjudandet om att delta i projektet. Det ökar sannolikheten att nå ut till så många som möjligt.

– Från början var det ett pilot­projekt. Men nu har det bestämts på regionnivå att det ska förbli permanent och vi är nu ett par stycken som jobbar med det.

Att de nu sett ett trendbrott och att kariesförekomsten börjat minska hos sexåringarna i deras region ser Angelika Tjäder som något väldigt positivt.

– Det är klart att det är svårt att säga säkert vad det beror på, men jag hoppas att det här med tandborstning på förskolorna varit en del av det.

Upptäck mer