Annons

Annons

Metod, klinik & praktik 2023-03-28

”Slöjan är som en del av arbetskläderna”

Dur-E-Shawar Khan tycker inte att hon behandlats annorlunda på arbetsplatsen på grund av slöjan.

Samtliga foton: Lillebacka Photos

Under hela sitt vuxna liv har tandläkaren Dur-E-Shawar Khan burit slöja utan större reaktioner från omgivningen. Men nu höjs röster för slöjförbud på arbetsplatser, vilket skulle tvinga yrkesutövare som Dur-E-Shawar Khan att välja mellan tro och jobb.

Sverige är ett land som präglas av etnisk, kulturell, och religiös mångfald, vilket har inneburit att det blivit allt vanligare med yrkesutövare som bär slöja. Frågan om att begränsa kvinnors användning av slöja har debatterats på flera håll i Norden under hela 2000-talet, och tog ny fart i Sverige i höstas efter rapporter om det iranska folkets kamp för frihet och avskaffande av slöjtvång.

I mitten av december, bara några dagar efter att Högsta förvaltningsdomstolen hade upphävt två skånska kommuners slöjförbud i skolan, skrevs en debattartikel i Göteborgs-Posten där artikelförfattarna krävde ett förbud mot slöja i skolan, på arbetsplatser och offentliga platser. Dur-E-Shawar Khan, tandläkare på folktandvården i värmländska Säffle, reagerade på debattartikeln i Göteborgs-Posten.

– När jag hade läst texten, där två män berättar om sina åsikter om slöjan och om vad kvinnor får eller inte får bära för klädsel, kände jag att det var dags att någon som faktiskt bär slöja får säga sitt, säger Dur-E-Shawar Khan.

– Det är inte ofta vi hörs i debatten, så jag bestämde mig för att skriva ett svar på debattartikeln och låta läsarna ta del av mina erfarenheter och åsikter. Alla flickor och kvinnor ska ha rätt att leva sitt liv på sina egna villkor, och bara för att jag bär slöja innebär inte det att jag stödjer förtrycket i Iran.

Ingen press hemifrån

Dur-E-Shawar Khan är uppväxt i ett muslimskt hem i Göteborg, i en släkt med kvinnor där vissa bär slöja, bland annat hennes mamma, och andra inte. Hon berättar att hon varken kände press hemifrån eller från omgivningen att bära huvudbonad utan att det var ett beslut som växte fram under högstadiet på English School of Gothenburg.

– Även om jag kände att det var rätt val för mig var det lite pirrigt i kroppen när jag gick till skolan första gången med slöja. Mina vänner bar ingen slöja, de var inte ens muslimer, men var väldigt stöttande och stod vid min sida, vilket kändes tryggt.

Dur-E-Shawar Khan

 

Bor: I Säffle.

Ålder: Fyller 29 år i år.

Familj: Make, föräldrar och tre syskon. Hennes lillebror läser till tandläkare i Umeå.

Utbildning: Tandläkarprogrammet – två år på Umeå universitet och tre år på Göteborgs universitet.

Arbetar: På folktandvården i Säffle sedan tre år tillbaka.

Övrigt: Aktiv i Ahmadiyya muslimska samfundets kvinnoförbund.

På högstadiet och gymnasiet (International High School of the Gothenburg Region) var det bara någon enstaka person förutom Dur-E-Shawar Khan som bar slöja, och hon upplever att hon möttes med respekt och inte blev utsatt för någon form av mobbning för sitt val.

– Det är klart att folk hade frågor och undrade vem som hade sagt åt mig att bära slöja och om jag alltid hade på mig den, men jag har alltid sett sådana frågor som nyfikenhet och inte kritik.

– Väljer jag att reagera negativt på frågor är det svårare för folk att förstå mitt beslut. När jag förklarar mitt beslut möts jag alltid av förståelse.

Allt mer säker

Under tiden på högstadiet hade Dur-E-Shawar Khan tandställning och fick genom det upp ögonen för tandläkaryrket. Efter gymnasiet valde hon först audionom-utbildningen, men efter att ha insett att det inte var något för henne flyttade hon till Umeå för att studera till tandläkare. Genom flytten hemifrån, och med åldern, har hon blivit ännu mer säker på sitt beslut att bära slöja.

”När jag förklarar mitt beslut möts jag alltid av förståelse.”

– Det är en livsstil som grundar sig i flera aspekter. Den främsta anledningen är min tro. För mig personligen är slöjan en konstant påminnelse om min närhet till Gud, min tro och mina värderingar.

– Samtidigt är det ett sätt att ta avstånd från den utseendefixering som finns i samhället, där man oftast bedöms efter hur man klär sig eller ser ut. Varför ska det vara så? Vi är alla så mycket mer än bara vårt utseende.

Ingen särbehandling

Sedan tre år arbetar Dur-E-Shawar Khan på folktandvården i Säffle, en medelstor kommun vid Vänerns strand med drygt 15 000 invånare. Precis som under tandläkarutbildningen vid Umeå universitet och Göteborgs universitet – där hon inte var den första tandläkarstudenten att bära slöja – är det ingen på arbetsplatsen som har behandlat henne annorlunda på grund av slöjan eller har anmärkt att den skulle vara ett problem i hennes yrkesutövning.

– Allt kändes väldigt naturligt när jag kom på anställningsintervju, och första dagen jag kom till jobbet hade regionen beställt arbetsslöjor utan att jag behövde be om det, berättar Dur-E-Shawar Khan.

– Alla som jag har träffat har varit välkomnande och öppna, och det har aldrig blivit någon diskussion över att jag bär slöja. Slöjan är som en del av arbetskläderna.

Med debattartikeln ville Dur-E-Shawar Khan belysa att de som bär slöja i Sverige inte har någon koppling till det kvinnoförtryck den också kan förknippas med.

I sin yrkesutövning möter hon patienter från olika målgrupper och med olika bakgrund, och har aldrig upplevt att slöjan i sig är ett problem för patienterna.

– Är någon otrevlig, vilket händer väldigt sällan, beror det oftast på att patienten är rädd för att gå till tandläkaren, och genom att vi samtalar och lär känna varandra brukar det gå bra. Sen är det naturligt att många blir nyfikna och frågar varifrån jag kommer.

– Själv känner jag att jag är från Göteborg, men jag förstår att det är min etniska bakgrund som de undrar över. Jag tar såklart inte illa upp av det utan försöker alltid ha en positiv syn på livet och andra människor.

Symbol för förtryck

Även om Dur-E-Shawar Khan har positiva erfarenheter från sina möten med kollegor och patienter är hon medveten om att slöjan i sig kan väcka starka reaktioner hos andra och ses som en symbol för förtryck, bland annat i Iran där kvinnor riskerar sina liv för att avskaffa regimens slöjtvång.

– Att bära slöja ska vara ett fritt val, och det som händer i Iran är fruktansvärt. Jag står bakom alla kvinnor som nu går igenom de här hemskheterna. Irans regim använder slöjan i ett politiskt maktspel för att förtrycka kvinnor, och måste stoppas.

– Bara tanken på att någon skulle förknippa min slöja med regimens politiska förtryck eller tro att jag stöttar deras maktspel genom att jag bär min slöja i Sverige gör mig väldigt ledsen.

– Genom att skriva debattartikeln i Göteborgs-Posten ville jag belysa att vi som bär slöja i Sverige inte har någon koppling till det som sker i Iran.

Många kommentarer

Debattartikeln som publicerades på Göteborgs-Postens webbsida den 22 december 2022 har fått nästan 100 kommentarer. En del respekterar Dur-E-Shawar Khans beslut att bära slöja, men det finns också flera grova kommentarer, påståenden och påhopp mot henne som person.

– Vi vet alla att kommentarer på internet tenderar att bli grövre och mer högljudda än vid möten mellan människor. Alla har rätt till sina åsikter, men genom att vara öppen och förklarande hoppas jag att jag kan öka förståelsen för varför jag har valt att bära slöja.

”Ett förbud skulle vara en markering att kvinnor med slöja inte får delta i samhället.”

Under 2021 lämnade Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) in en motion till riksdagen om att all myndighetsutövning ska vara fri från religiösa och politiska markörer, och debatten tycks fortsätta även 2023. Dur-E-Shawar Khan är inte orolig att hon i framtiden ska behöva välja mellan sin tro och sitt jobb.

– Nej, jag tror inte det är möjligt rent juridiskt att förbjuda slöja. Ett förbud skulle vara en tydlig markering att kvinnor med slöja inte får delta i samhället, och i slutändan leda till mer utanförskap.

– Jag älskar att träffa och hjälpa människor och ser ingen motsättning mellan min tro och min passion för tandläkaryrket. Med eller utan slöja så är patientbehandlingen densamma.

Regler för arbetskläder
  • Regionerna har inga generella regler för hur kliniker praktiskt ska förhålla sig till just slöja.
  • Många arbetsgivare erbjuder slöja som en del av arbetskläderna, men det finns inget lagkrav på detta.
  • Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien ska arbetskläder bytas dagligen, tvättas i minst 60 grader och hållas åtskilda från andra kläder.

Upptäck mer