Annons

Annons

20 tandläkare stämmer Wasa Kredit

Hundratals tandläkare blev lurade att tro att de skulle få väntrumstelevision gratis. Nu stämmer ett 20-tal tandvårdskliniker finansbolaget Wasa Kredit, som tvingar dem att betala för något de inte får.

Procast Media drev Dentvision, en televisionskanal för väntrum. Företaget gick i konkurs i början av mars förra året.
Procast Media hamnade på obestånd redan 2010. Hundratals tandläkare har sedan dess tvingats att betala dyra månadshyror till finansbolag för monitorer och utrustning. Utrustningen skulle enligt avtal subventioneras till 100 procent av Procast Media, men ersättningen började utebli.

Lovades gratis väntrumstelevision

Procast Medias kunder lovades gratis väntrumstelevision, men de skrev på två olika avtal. Det ena var ett hyresavtal och det andra ett subventionsavtal.
Utrustningen finansierades via finansbolag, i de flesta fall Wasa Kredit. Kunderna skulle betala månadshyra för skärmarna. För de flesta mottagningar har det rört sig om nästan 2 000 kronor i månaden per skärm i sammanlagt fyra år, men avtalen varierar.
Procast Media skulle enligt avtal subventionera hela hyreskostnaden för rätten att använda kanalen för sändningar. Det gick bra till en början, men efterhand började pengarna utebli. Trots det hävdar Wasa Kredit att kunderna måste betala hyran till avtalstiden löper ut.

Stämmer Wasa Kredit

Nu stämmer ett 20-tal tandvårdskliniker Wasa Kredit med hjälp av advokaten Christina Malm, på advokatbyrån Bergh & Co.
De vill att Wasa Kredit ska riva upp avtalen och dessutom betala tillbaka pengarna som Procast Media lovade ersätta.
Avtalen är inte skäliga, anser Christina Malm. Hyran är väldigt hög med tanke på TV-systemets värde, speciellt eftersom produkten inte fungerar som utlovat.
Dessutom trodde tandläkarna att hyresavtalet och subventionsavtalet var två delar i samma avtal när de skrev på, eftersom det marknadsfördes som ett paket. I subventionsavtalet framgick det att de kunde säga upp avtalet och slippa hyran efter ett halvår. Men eftersom Procast Media gick i konkurs, gäller inte subventionsavtalet längre. Och då kan inte tandläkarna säga upp avtalen, enligt Wasa Kredit.

Förlikning eller process

Tingsrätten kommer nu att delge Wasa Kredit om stämningsansökan. Christina Malm väntar ett skriftligt svar från finansbolaget under våren.
Nästa steg är att tingsrätten träffar parterna och håller en muntlig föreberedelse. Christina Malm tror att det blir först i höst.
Blir målet inte förlikt tror hon att det tar ett par år att dra frågan genom domstolarna.

Upptäck mer