Annons

Annons

7,3 miljarder för nytt högkostnadsskydd

Ett nytt högkostnadsskydd, som innebär att tandvårdspatienter inte betalar mer än 1200 kronor per år, skulle kosta staten 7,3 miljarder extra om året. Det visar en ny rapport från Praktikertjänst, som även konstaterar att en sådan ekonomisk satsning inte skulle lösa den ojämna tillgången på tandvård i Sverige.

Foto: Colourbox

Källa

Praktikertjänst: Policy för hållbar tandvård, april 2023

I Tidöavtalet framgår att regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna vill göra en tandvårdsreform för att ”stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård”. Via riksdagens utredningstjänst har man konstaterat att detta skulle kosta knappt 7 miljarder kronor extra per år.

Nu har Praktikertjänst tagit fram ett eget underlag, som visar att kostnaden för ett sådant högkostnadsskydd skulle landa på 7,3 miljarder årligen, vilket innebär en ökad kostnad för staten med 115 procent jämfört med nuvarande högkostnadsskydd. Modellen man räknat på innebär att staten helt ersätter patientens tandvårdskostnader som överstiger 1200 kronor per år.

Visserligen är den nu framräknade kostnaden inte så långt från riksdagens, men i företagets rapport pekar man också på att den ekonomiska satsningen inte skulle lösa de utmaningar tandvården har i dag, till exempel:

  • olika tillgång till tandvård i olika delar av landet,
  • brist på tandvårdspersonal i flera regioner,
  • att vissa grupper inte besöker tandvården,
  • och ojämn fördelning av patientgrupper mellan privat och offentlig tandvård.

Rapporten poängterar också på att en minskad kostnad för tandvårdens patienter sannolikt skulle innebära en ökad efterfrågan på tandvård med motsvarande 200 000 patienter.

Upptäck mer