Annons

Annons

Äldres munhälsa diskuterades i Almedalen

Fyra av tio kommuner tar sällan eller aldrig upp munhälsa och tandvård när de ska bedöma äldres biståndsbehov, trots att dåliga tänder är ett vanligt problem bland äldre.

I vilken utsträckning uppmärksammas munhälsa och tandvårdsbehov när en biståndshandläggare ska bedöma behoven hos en äldre person? Hur samarbetar kommunen med tandvården och vilken hjälp kan man egentligen få?
Dessa frågor skickades ut till biståndshandläggare i 290 kommuner och låg till grund för ett seminarium om äldres munhälsa i Almedalen i början av juli.
-Enkäten är en del i ett strategiskt arbete som vi startade för snart ett år sedan för att uppmärksamma äldres munhälsa. Alla förtjänar att se fin ut och kunna äta och dricka utan att ha ont, och därför tycker vi att det är viktigt att lyfta den här frågan, säger Gunilla Klingberg, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund.
Resultatet av enkäten visar att två av tio ansvariga för kommunens biståndshandläggning upplever att sköra eller sjuka hemmaboende äldre ofta har problem med att sköta sin munhygien. Mer än hälften upplever att de har det ibland. Ändå tar fyra av tio kommuner aldrig upp frågan i samband med biståndshandläggningen. Ett skrämmande resultat anser Gunvor Peterson från Sveriges Pensionärers Riksförbund ( SPRF).
– Det här resultatet stämmer väl överrens med den information vi får från våra medlemmar. Det är många som inte har en aning om att man kan få uppsökande tandvård om det är nödvändigt. Biståndshandläggarna har inte heller den utbildning som krävs för att kunna bedöma de äldres tandhälsa, säger hon.
Mot bakgrund av enkäten har Tandläkarförbundet arbetat fram tio punkter för förbättring av munvård för äldre. Bland förslagen står bland annat att munhälsan ska vara en självklar del i alla medicinska bedömningar och att äldre ska ha rätt att behålla sin egen tandläkare så länge de vill. Alla som arbetar med äldre, till exempel hemtjänst och vårdpersonal ska få utbildning om äldres munvårdsbehov och en särskild munvårdsansvarig ska finnas för hemmaboende och på äldreboenden.
Men även om det finns brister i omsorgen om äldres munhälsa vill Gunilla Klingberg framhålla vikten av samarbete.
-Nu gäller det att blicka framåt och få till ett bra samarbete med biståndshandläggarna så att vi kan förändra det som inte fungerar och göra någonting bättre av situationen.

Upptäck mer