Annons

Annons

Nyheter 2022-12-15

Allt fler tandläkare förlorar legitimationen

Foto: Colourbox

Fler tandläkare än någonsin blir av med sin legitimation. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ser ett tydligt samband mellan ökat fusk med tandvårdsstödet och en patientsäkerhet som sätts ur spel.

Under årets tre första kvartal har 15 tandläkare fått sin legitimation återkallad efter beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Det är den högsta siffran som någonsin noterats. Under 2021 drogs 14 legitimationer tillbaka och ett antal fick prövotid. För 2020 blev 15 av med legitimationen. I nästan alla fall handlar det om grov oskicklighet. Samtliga fall rör allmäntandläkare.

IVO fick upp ögonen för ett antal tandläkare redan för flera år sedan genom den nationella tillsynen. Efter det startades ett stort antal utredningar. Flera av dessa tandläkare bedrev inte en patientsäker tandvård, enligt IVO:s bedömning. Utredningarna pågick 2019–2021. IVO begärde att legitimationerna skulle dras in och överlämnade sedan sina yrkanden till HSAN som gick på samma linje som IVO.

Samtidigt nås IVO av fler signaler från Försäkringskassan om tandvård där patientsäkerheten äventyras. Fusk med tandvårdsstödet är ofta en varningssignal.

– IVO ser ett tydligt samband mellan fusk med tandvårdsstödet och en patient­osäker vård. Det är fusket som ger en indikation om att en tandläkare behöver granskas, säger Adam Alfredsson, presschef på IVO.

“I första hand rör det sig om brister i par­odontologi och kirurgi.”

Tandläkaren Henrik Toremalm, som suttit som ledamot i HSAN i tolv år, tycker att utvecklingen är oroande. Detta eftersom andelen tandläkare som får sin legitimation indragen är hög i jämförelse med övriga legitimationsyrken.

– Vi kan se att det i första hand rör sig om brister i par­odontologi och kirurgi, säger han.

I samtliga fall då IVO vänt sig till HSAN har det rört grov oskicklighet. Direkt fusk med tandvårdsstödet leder sällan till att en legitimation återkallas. Handlar det däremot om omfattande fusk och tandläkaren dömts för brott kan en anmälan till HSAN leda till att legitimationen dras in på grund av olämplighet.

Det finns omständigheter som pekar på att antalet indragna legitimationer kommer att fluktuera de kommande åren. Detta eftersom antalet anmälningar mot tandläkare varierar från år till år. Under perioden 2018–2020 ökade antalet anmälningar, för att sjunka 2021. Under 2022 har de återigen börjat öka.

Upptäck mer