Annons

Annons

Ändringar för ämnen i tandvårdsprodukter

Läkemedelsverket föreslår ändringar i föreskriften LVFS 2007:4 om förbud och begränsningar för vissa ämnen som ingår i kosmetiska och hygieniska produkter.

Läkemedelsverket föreslår bland annat att munvatten och tandkräm får innehålla maximalt 0,1 procent väteperoxid. Tandblekningsprodukter som innehåller mellan 0,1 och 6 procent väteperoxid får endast säljas av tandläkare. Tandblekningsprodukter som innehåller väteperoxid får inte användas på personer under 18 år.
Tandläkarförbundet har lämnat ett remissvar till Läkemedelsverket. Förbundet ser det som nödvändigt att göra ändringarna för att följa EU-direktivet 2011/84. När det gäller åldersgränsen för tandblekningsprodukter ser förbundet den som nödvändig av patientsäkerhetsskäl.

Upptäck mer