Annons

Annons

Anmälningsbeslut ska kunna överklagas

Redan i remissrundan inför den nya patientsäkerhetslagen var det många som var kritiska till att den överklagningsmöjlighet som tidigare funnits hos HSAN nu inte fanns med i lagen. Regeringen valde ändå att driva igenom lagen och utreda frågan om överklagningsrätt. Regeringens förslag är nu att tillåta den som anmält eller blivit anmäld till Socialstyrelsen för...

Redan i remissrundan inför den nya patientsäkerhetslagen var det många som var kritiska till att den överklagningsmöjlighet som tidigare funnits hos HSAN nu inte fanns med i lagen. Regeringen valde ändå att driva igenom lagen och utreda frågan om överklagningsrätt.
Regeringens förslag är nu att tillåta den som anmält eller blivit anmäld till Socialstyrelsen för brister i vården att få möjlighet att överklaga det beslut Socialstyrens fattat efter sin utredning.
Om förändringen går igenom kommer överklagandemöjligheten att gälla från den första januari 2013 och omfatta ärenden som myndigheten har behandlat i år och nästa år.

Upptäck mer