Annons

Annons

Aqua Dental går ihop med konkurrent

Tandvårdskedjan Aqua Dental går samman med tidigare konkurrenten Stockholm Dental Group. Koncernen tillhör nu de största privatägda tandvårdsföretagen i Sverige med sammanlagt runt 170 anställda i Stockholm och Göteborg.

Aqua Dental var på väg i konkurs 2013 men klarade sig efter en rekonstruktion. I dag har koncernen tre helägda dotterbolag och Henrik Augustsson, koncernens verkställande direktör sedan ett och ett halvt år tillbaka, ser ljust på framtiden.
Koncernen Aqua Dental driver nu tio kliniker: åtta i Stockholm och två i Göteborg. De varierar i storlek mellan fyra och 19 behandlingsrum. Sammanlagt finns 80 behandlingsrum och ungefär lika många behandlare: runt 40 allmäntandläkare, 20 specialisttandläkare och 20 tandhygienister.
– Vi kommer att ha en totalomsättning för 2017 på uppskattningsvis 180 till 200 miljoner kronor, säger Henrik Augustsson.
Aqua Dental fick ny ägare i oktober 2014. Under det senaste året har bolaget utforskat olika möjligheter till expansion, till exempel att bygga eller köpa kliniker, och har tidigare köpt kliniker i Göteborg.
”Perfekt matchning”
Sammanslagningen med Stockholm Dental Group ägde formellt rum under sommaren och personalen informerades den 23 augusti.
– Medarbetarna har kanske känt på sig att något var på gång, men det var nog ingen som trodde att det rörde sig om just det här, berättar Henrik Augustsson.
– Stockholm Dental Group har haft samma syn på hur man driver en god tandvård och under våren hittade vi varandra. Det är en perfekt matchning, tycker han.
Aqua Dental har innerstadskliniker medan Stockholm Dental Group har kliniker i köpcentrum lite utanför stan. Aqua Dental har mycket specialisttandvård medan Stockholm Dental Group har satsat på allmäntandvård men bara haft ett fåtal specialister.
Bolagen kompletterar varandra, tycker både Henrik Augustsson och Stockholm Dental Groups vd Christina Efstratiadou. Hon blir kvar som vd för dotterbolaget.
– Vi ser möjligheter till synergieffekter. Det blir egentligen ingen större skillnad för personalens del, men det är en fördel att ha ett större nätverk och tillgång till fler specialister, säger hon.
Blir en större aktör
Att bli en större aktör inom tandvårdsbranschen innebär större möjligheter att vara professionell, menar Henrik Augustsson, och jämför med små privatkliniker där ägaren ska vara praktiserande tandläkare och samtidigt vd, personalansvarig och mycket annat.
– Vi har ett team med duktiga specialister, odontologiskt- och patientsäkerhetsansvariga tandläkare, personalansvariga, inköpsansvariga, en ekonomiavdelning och en marknadsföringsavdelning.
Harmonisering
På sikt blir Aqua Dental varumärket för hela koncernen, men under en övergångsperiod kommer Stockholm Dental Groups kliniker att ha dubbla namn.
– På ett och ett halvt år har vi gått från 14 behandlingsrum till 80. Det är en kraftig tillväxt. Nu ska vi jobba med integration framöver. Vi har redan samma journalsystem men de ska föras samman och våra rutiner och processer ska bli mer lika. Alla kliniker ska hålla samma höga kvalitet och våra medarbetare ska vara stolta och nöjda. Det ska vara roligt att gå upp på morgonen och jobba, säger Henrik Augustsson.
Janet Suslick

Upptäck mer