Annons

Annons

Bolagisering bordlagd

Regionfullmäktige kunde inte fatta beslut om bolagisering av folktandvården i Skåne vid sitt möte den 7:e maj. Frågan skjuts nu upp till nästa regionfullmäktigesammanträde.

De fyra borgerliga partierna plus Miljöpartiet har drivit frågan om bolagisering av folktandvården. Ett huvudargument har varit och är att tandvården skiljer sig åt från övrig hälso- och sjukvård genom att man verkar inom en konkurrensutsatt marknad. Ytterligare ett argument är att ledningen av verksamheten blir tydligare med en vald styrelse i stället för en politisk nämnd.
Men när frågan kom upp på dagordningen på tisdagen krävde Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna att ärendet skulle bordläggas och tas upp för vidare diskussioner vid nästa fullmäktigemöte den 17-18 juni.

Upptäck mer