Annons

Annons

Bristande kontroller hos Försäkringskassan

I sin granskning konstaterar ISF att vissa tandläkare kontrolleras omotiverat ofta samtidigt som allt för många inte kontrolleras alls. Om fel upptäcks förekommer mycket sällan några sanktioner. Risken för att felaktiga utbetalningar görs till vårdgivare måste därför enligt ISF uppmärksammas bättre av Försäkringskassan. Mer än 100 000 patientbesök kontrolleras av Försäkringskassan varje år för att säkra...

I sin granskning konstaterar ISF att vissa tandläkare kontrolleras omotiverat ofta samtidigt som allt för många inte kontrolleras alls. Om fel upptäcks förekommer mycket sällan några sanktioner. Risken för att felaktiga utbetalningar görs till vårdgivare måste därför enligt ISF uppmärksammas bättre av Försäkringskassan.
Mer än 100 000 patientbesök kontrolleras av Försäkringskassan varje år för att säkra att rätt utbetalning görs. Men trots detta finns enligt ISF ingen samlad kunskap om hur vanliga felaktiga utbetalningar är.
Kontrollerna kostar cirka tre gånger så mycket som summan av de återkrav kassan får in. Misstanke om brott när det gäller ersättningar följs enligt IFS inte heller upp på ett systematiskt sätt; endast en handfull ärenden har polisanmälts och ingen har dömts. Resultatet av efterhandskontrollerna återkopplas inte i tillräckligt hög grad, vare sig till vårdgivarna eller internt.
Hur vanligt det är att tandläkare får ut för hög ersättning har ISF inte kunnat konstatera.
Rapporten finns på http://www.inspsf.se/

Upptäck mer