Annons

Annons

CSN tar hjälp av privatdetektiver

33 tandläkare med studieskulder till Centrala studiestödsnämnden (CSN) räknas som dåliga betalare. De flesta bor utomlands och är skyldiga i genomsnitt över en halv miljon kronor.

Tandläkare är bra på att betala sina studieskulder till Centrala studiestödsnämnden (CSN), men det finns en liten grupp som inte gör det.
Av knappt 3 000 återbetalningsskyldiga tandläkare i Sverige har 72 fått studielån överförda till kronofogden de senaste tre åren. Det sker när låntagarna inte har betalat av på studieskulderna trots två påminnelser och ett kravbrev från CSN. Sammanlagt är de skyldiga nästan 2,1 miljoner kronor, pengar som borde ha betalats in under 2016 till 2018.
Tolv tandläkare i Sverige räknas som dåliga betalare. Det innebär att de inte har betalat något till CSN de senaste tre åren, eller att de har betalat mindre än 25 procent av det de skulle ha betalat de senaste fem åren.
Dåliga betalare
Tandläkartidningens kartläggning visar att låntagare som bor utomlands är relativt dåliga på att betala sina skulder.
21 av de drygt 260 tandläkare bosatta i utlandet som är återbetalningsskyldiga på svenska studielån räknas som dåliga betalare. Det är cirka åtta procent av alla återbetalningsskyldiga tandläkare som bor utomlands.
Sammanlagt är de dåliga betalarna i utlandet skyldiga CSN uppåt 12,3 miljoner kronor. Medianskulden är på över en halv miljon kronor. Skulderna varierar mellan knappt 128 000 kronor och nästan 1,3 miljoner kronor.
Anlitar privatdetektiver
För att hitta dåliga betalare i utlandet letar CSN efter kontaktuppgifter i register, databaser, öppna källor på internet och även med hjälp med av privatdetektiv.

Klas Elfving


– Vi mejlar och ringer låntagare och hänvisar till att de kan få hela skulden uppsagd till betalning direkt, berättar Klas Elfving, pressekreterare på CSN.
Sägs lånet upp, krävs låntagaren på hela det lånade beloppet på en gång. För att undvika det, väljer många att börja betala.
Andra metoder är att kräva in skulderna med hjälp av inkasso, delgivning och liknande. Fungerar inte det kan det bli domstol.
– I de fallen låntagare bestrider skulden, driver vi i dag frågan till domstol i betydligt fler länder än tidigare. Mest krut lägger vi i USA. Vi har fått rätt i flera rättsfall sedan en domstol i Kalifornien under 2015 fastställde att svenskt regelverk med våra preskriptionsregler gäller även i USA, säger Klas Elfving.
804 miljoner kronor
Totalt har omkring 3 260 tandläkare studieskulder till CSN. Av dem bor nästan 3 000 i Sverige och drygt 260 utomlands. Den totala skulden för återbetalningsskyldiga tandläkare är nästan 804 miljoner kronor.
Kartläggningen har gjorts med hjälp av statistik som Tandläkartidningen har beställt från CSN i januari i år.
”Tandläkare” definieras här som personer som har fått studiemedel sedan hösten 2001 huvudsakligen för tandläkarstudier. Tandläkare som har fått studiemedel för andra studier under längre tid än för tandläkarstudierna finns inte med, och inte heller tandläkare med äldre studieskulder.
Janet Suslick

Upptäck mer