Annons

Annons

Dålig tandhälsa efter gastric bypass

Många av dem som genomgått en gastric bypass-operation upplever en dålig tandhälsa som påverkar deras livskvalitet negativt två år efter ingreppet, visar en svensk enkätundersökning.

Enkäten sändes ut till samtliga patienter i Västra Götalandsregionen som gick igenom ingreppet under 2011. Svarsfrekvensen var drygt 55 procent, vilket ligger i linje med liknande undersökningar, men som begränsar tolkningsmöjligheterna.
Närmare fyra av fem av de svarande angav att de upplevde minst ett tandrelaterat problem där hypersensitivitet var det vanligaste problemet. Känsliga tänder drabbade kvinnor (30,8 procent) i betydligt högre utsträckning än män (18,8 procent).

Upptäck mer