Annons

Annons

De vill förstå varför vi gör som vi gör

Vi lär oss hela tiden av varandra, och de informella samtalen vi har på arbetsplatsen är viktiga för att utveckla bra arbetsmetoder. – Men ibland kan det också bli vilseledande. Därför försöker vi utveckla sätt för att stötta respektfullt kritiska dialoger. Det innebär att man skapar utrymme och ett klimat för att lära sig att...

Vi lär oss hela tiden av varandra, och de informella samtalen vi har på arbetsplatsen är viktiga för att utveckla bra arbetsmetoder.
– Men ibland kan det också bli vilseledande. Därför försöker vi utveckla sätt för att stötta respektfullt kritiska dialoger. Det innebär att man skapar utrymme och ett klimat för att lära sig att vara öppna för varandras idéer och tekniker, men samtidigt ifrågasätta dem, säger John Gabbay, forskare i folkhälsa.
Han arbetar, tillsammans med sin kollega och fru Andrée le May, med etnografiska studier av hur kunskap sprids och används. De använder begreppet ”mindlines” för att beskriva hur man samlar på sig olika typer av kunskap genom arbetslivet och anpassar detta för användning i ofta väldigt komplexa situationer.
– Det är mindlines, snarare än guidelines man använder i arbetet. Den viktigaste lärdomen är att mindlines utvecklas kollektivt bland personer som är engagerade inom samma område och utbyter erfarenheter, problem och lösningar på sätt som inte finns i läroböcker eller forskningsrapporter, säger John Gabbay.
Paret kom in på forskningsområdet efter att genom sina respektive karriärer ha stött på paradoxen att tro på evidensbaserad praktik, men samtidigt tycka att professionerna inom sjukvården tog sig an detta på fel sätt.

Mindlines för tandvård

– Om du vill veta hur du ska förbättra hur saker görs i praktiken, så är det väl bättre att börja med att ta reda på varför de gör som de gör, än att försöka trycka ner forskningsrönen i halsen på personalen? säger Andrée le May, forskare inom omvårdnad.
Även deras andra forskningsområde handlar om att förstå och förbättra hur man arbetar. Här har de undersökt vilka kunskaper som behövs för att göra bestående förbättringar inom vården.
– Det räcker inte med tekniska kunskaper. Du måste kunna interagera effektivt och lära av dina kollegor för att förändra hur verksamheten levererar vård, säger Andrée le May.
Hon säger att för att lyckas med förbättringsarbetet behöver flera saker finnas på plats: tekniska kunskaper, mjuka färdigheter och inlärningsförmåga, tillsammans med en sund och stöttande organisation.
– Alldeles för ofta försöker organisationer med att endast utbilda personer i de tekniska färdigheterna och undrar sedan varför inte förbättringarna varar, säger Andrée le May.
Vid riksstämman kommer forskarparet att prata om vilka konsekvenser ”mindlines”-begreppet kan ha för tandvården i Sverige.

Upptäck mer