Annons

Annons

E-cigaretter kan vara cancerframkallande

Både med och utan nikotin orsakar röken från e-cigaretter skador på DNA-molekylerna i svalgceller. Forskarna varnar för att e-cigaretterna kan vara cancerframkallande.

E-cigaretter är långt ifrån så ofarliga som de framställs. Det konstaterar amerikanska forskare efter att de testat e-cigarettrök från två märken både med och utan nikotin på olika celltyper.
All rök, eller ånga, från e-cigaretterna var celltoxisk och orsakade skador på DNA i cellerna oavsett om den innehöll nikotin eller inte.
Forskarna har testat e-cigaretternas effekt dels på friska epitelceller ifrån svalget, dels på två olika linjer av cancerceller ifrån svalget för att representera e-rökare som redan utvecklat cancer.
Cellerna utsattes för ångan från e-cigaretterna under en vecka. De e-cigaretter som testades var av märkena V2 och VaporFi, två populära e-cigarettmärken i USA.
Forskarna fann dock ingen skillnad mellan märkena.
Ånga från e-cigaretter utan nikotin orsakade en 50-procentig ökning av antalet dubbelsträngsbrott i DNA-molekylerna i både de friska svalgcellerna och i cancercellerna jämfört med kontrollerna.
När ångan innehöll nikotin ökade antalet dubbelsträngsbrott med 200 procent i de friska cellerna och med 100 procent i cancercellerna.
Forskarna kan också visa att ångorna från e-cigaretterna ökade förekomsten av celldöd hos de friska cellerna både orsakad av nekros och sen apoptos med 50–200 procent utan nikotin och 20–260 procent med nikotin.
De menar att ytterligare forskning nu måste till för att fullständigt klargöra långtidseffekterna av e-cigaretter liksom för att avgöra om den ökade förekomsten av DNA-skador leder till mutationer och senare till cancer.

Upptäck mer