Annons

Annons

Erasmus vill locka tandläkarstudenter

Erasmusprogrammet gör en omstart. Med mer pengar och flexiblare regler hoppas EU få fart på intresset för internationella studier bland tandläkarstudenterna. Hittills har de inte rest ut i Europa lika mycket som många andra.

Pandemin satte det internationella studentutbytet på paus. Men nu är en vändning på gång.

Giulia Grillo Mikrut

Giulia Grillo Mikrut


– Vi har stora förhoppningar om att våra studenter ska komma iväg utomlands under vårterminen nästa år, säger Giulia Grillo Mikrut, internationell koordinator på Karolinska Institutets tandläkarprogram.
EU:s budget för Erasmus+, den nya sjuåriga programperioden fram till 2027, är nästan dubbelt så stor som den före­gående. För Sverige innebär det nästan en miljard kronor per läsår från och med i år.
– Jag tror att tre månader är en bra längd på utbytesperioden med tanke på att studenterna åker för att behandla egna patienter. Det vore intressant att kunna skicka ännu fler studenter på kortare utbyten, men vi är rädda att de då inte får en riktigt bra upplevelse. När man gjort en behandling måste patienten ha en läkningstid och då är en månad ofta för kort tid, säger ­Giulia Grillo Mikrut.

Utbyte i Europa

Cirka 25 av KI:s tandläkarstudenter har anmält intresse för att åka ut i Europa på utbyte under vårterminen 2022. Tanken är att lika många utländska studenter ska komma till Stockholm och praktisera på KI:s tandläkarklinik i Flemingsberg, men pandemin kan fortfarande skapa problem.
Hur mycket tid studenterna får med patienter skiljer sig en hel del mellan olika stipendieländer.
– När vi skriver avtal anger vi vad våra studenter måste göra för att klara kurskraven på KI och kunna ta sin examen i tid efter utlandsvistelsen.

“De utländska studenternas kunskaper är väldigt varierande, vissa har stor klinisk erfarenhet, andra bara teoretisk.”

Kliniken i Flemingsberg är öppen för allmänheten och där arbetar svenska och ut­ländska tandläkarstudenter sida vid sida.
– De utländska studenternas kunskaper är väldigt varierande, vissa har stor klinisk erfarenhet, andra bara teoretisk. Det är ett stort ansvar för oss att se till att de klarar av behandlingen på våra kliniker, säger Giulia Grillo Mikrut.

Stipendier för Erasmusutbyte

Hon tror att kortare utbyten kan vara bra för andra program inom vårdutbildningar, där det inte är lika mycket patientbehandling och inte behövs någon läkningstid.
– Jag jobbar också med tandhygienistprogrammet. Där skickar vi studenter på åtta veckors studentutbyte. Med nya Erasmus hoppas vi kunna locka fler blivande tandhygienister att delta i kortare perioder, då vi ser att alla inte vill åka tre månader.
Stipendierna för Erasmus­utbyte inom Europa ligger för närvarande mellan 360 och 460 euro per månad, beroende på vilket land det gäller. ­Under pandemin har färre studenter rest utomlands, men Sverige har även tidigare varit sämre än många andra länder på att skicka iväg studenter.

“Under det senaste året har vi inte kunna skicka ut studenter på grund av pandemin.”

Tandläkarprogrammet vid Umeå universitet har Erasmusavtal med tandläkarutbildningar i Montpellier, Paris, Oslo, Tromsö och Würtzburg.

Pamela Hasslöf

Pamela Hasslöf


– Under det senaste året har vi inte kunna skicka ut studenter på grund av pandemin. Men nu är vår förhoppning är att de ska kunna resa ut hösten 2022 under termin åtta, säger Pamela Hasslöf, biträdande lektor och internationell kontaktperson.
Däremot har Umeå universitet fortsatt att ta emot utbytesstudenter från Frankrike och Tyskland. Så här långt har lärosätet fått in ansökningar från fem utbytesstudenter som vill komma till Umeå och studera på tandläkarprogrammet under vårterminen nästa år.

Studier på distans

Anja Ehn, internationell koordinator för tandläkarutbildningen vid Göteborgs universitet, ser fram emot att arbeta med det nya Erasmusprogrammet. En förändring som hon tycker är särskilt intressant är möjligheten att kombinera närvaro på plats med studier på distans.

Anja Ehn

Anja Ehn


– Jag tror att den ökade flexi­bili­teten kommer att vara gynnsam för oss, säger hon.
Senast någon från Göteborg deltog i ett utbyte var vårterminen 2020 i Valencia, men studenten tvingades åka hem redan efter tre veckor på grund av pandemin.
– Nu planerar vi för att komma igång med våra utbyten igen under 2022. Men det är mycket som ska stämma för att ett utbyte ska bli till. För att vi ska kunna ta emot en student behöver en av våra åka ut. Det handlar om antalet behandlings­stolar på utbildningskliniken, säger Anja Ehn.

“De får insikt om att tandläkarutbildningen kan se olika ut, samtidigt som de får ett interkulturellt utbyte.”

Än så länge har inte tandläkar­programmet i Göteborg någon undervisning på engelska, men det finns en ambition att ändra på det. Förutom Valencia har programmet även Erasmus­utbyte med Aarhus, Bergen, Freiburg, Paris och Reykjavik.
– En stor vinst med utbyten är att våra studenter får träffa studenter från andra skolor och länder. De får insikt om att tandläkarutbildningen kan se olika ut, samtidigt som de får ett interkulturellt utbyte. Många fortsätter hålla kontakten även efter utbytesterminen.

Kortare utbyten under sommaren

Göteborgs universitet erbjuder även kortare utbyten under sommaren. Tandläkarstudenter kan bland annat åka till Hongkong, New York och Tokyo och får då auskultera på olika avdelningar med olika specialiteter.
– En del blir lite förvånade över att det är så mycket att fixa innan de åker iväg på någon form av studentutbyte, men när de kommer tillbaka säger de alltid att det var värt det, säger Anja Ehn.

Upptäck mer