Annons

Annons

Etikpriset till Barbro Swartz

Barbro Swartz, verksamhetschef vid avdelningen för oral protetik vid folktandvården i Örebro, tilldelas Tandläkarförbundets etikpris.

Enligt motiveringen får Barbro Swartz priset för att hon ”…är en oerhört kunnig och uppskattad kliniker som i många år väglett kolleger och ST-tandläkare inom oral protetik. I sin yrkesutövning lyckas Barbro Swartz förena ett gediget tekniskt yrkeskunnande med ett engagerat, lyhört och empatiskt bemötande. Med sin väl balanserade och positiva inställning till patienter, kolleger, över- och underställda samt övrig personal är hon ett föredöme för många såväl inom som utom organisationen. I hennes yrkesutövning förefaller etiken vara självklart och ständigt närvarande oavsett om den benämns eller inte”.

Glad och hedrad

– Jag blev oerhört överraskad och känner mig naturligtvis mycket glad och hedrad över att få detta fina pris, säger pristagaren själv, och tillägger:
– Alla som arbetar inom vården står ju ständigt inför etiska frågeställningar. Det kan gälla allt från prioriteringar till patientförväntningar som inte uppfylls. För mig känns det helt enkelt som ett naturligt förhållningssätt i det dagliga arbetet.
Barbro Swartz är den första som får motta etikpriset, som kommer att delas ut på etikdagen den 17 januari. Prissumman är på 20 000 kronor. Pristagaren får också möjlighet att hålla en etikföreläsning på den odontologiska riksstämman 2014.
Tandläkarförbundet har instiftat priset för att lyfta fram goda exempel på personer inom tandvården som arbetar med etikfrågor på ett medvetet sätt och som därigenom kan inspirera andra.

Upptäck mer