Annons

Annons

Privattandläkare ratar frivillig jämförelsetjänst

En ny prisjämförelsetjänst finns på nätet sedan januari. 839 folktandvårdsmottagningar finns med, men bara drygt 30 privata.

Prisjämförelsetjänsten finns på 1177.se, en omfattande webbplats med råd och information om vården, inklusive tandvården. Bakom webbplatsen står Inera AB, som ägs av landets landsting och regioner.
Tjänsten har ersatt Försäkringskassans prisjämförelsetjänst. För att stärka patienternas ställning på tandvårdsmarknaden, var tandvården från början skyldig enligt lag att anmäla sina priser, men den nya jämförelsetjänsten är frivillig.
Sofie Zetterström, som ansvarar för jämförelsetjänsten, hoppas att de flesta privattandläkare kommer att anmäla sina priser trots att det inte är obligatoriskt.

Går trögt

I mitten av april i år var 839 folktandvårdsmottagningar och 32 privata mottagningar med i prisjämförelsetjänsten.
Folktandvårdsmottagningarna i hela landet utom Stockholm finns med i prisjämförelsetjänsten, men i de allra flesta av landets 290 kommuner finns inte en enda privat tandvårdsmottagning att jämföra med.
Prisjämförelsetjänsten är en del i en större jämförelsetjänst. En annan del är minihemsidor med kontaktuppgifter, information om öppettider, garantier och beskrivande texter om mottagningarna. Där är något fler mottagningar med.
I april hade 970 mottagningar minihemsidor, varav 53 privata mottagningar.
Tandvårdsmottagningarna har kunnat ansluta sig till jämförelsetjänsten sedan november förra året.

Flera sätt att jämföra

Med hjälp av prisjämförelsetjänsten kan man jämföra priser på flera sätt. Det går att titta på olika vårdgivares prislistor eller skriva in koderna från ett kostnadsförslag. Det blir också möjligt att jämföra 14 realistiska behandlingspaket där priset tar hänsyn till tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet.
Utifrån koderna kan man ta fram listor där den billigaste vårdgivaren syns längst upp på listan. När man tittar på behandlingspaket kan fyra vårdgivare jämföras samtidigt.

Temablock om tandvården

Som komplement till jämförelsetjänsten finns ett temablock om tandvården på 1177.se. Där finns information riktad till patienter om exempelvis munhälsa, tandsjukdomar och behandlingar. Temablocket har funnits i ett par år och dateras upp efterhand.
Webbplatsens namn, 1177.se, syftar på sjukvårdsrådgivningens telefonnummer – 1177.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 7 2012.

Upptäck mer