Annons

Annons

”Fel att lägga ner tandteknikerprogrammet”

För en tid sedan beslöt utbildningsstyrelsen och Konsistoriet vid KI att lägga ner tandteknikerprogrammet. Styrelsen hävdade bland annat att det fanns ekonomiska skäl bakom beslutet och att man inte hade lyckats ge utbildningen tillräcklig forskningsanknytning. Lärarkåren och facket anser att beslutet måste rivas upp. Beslutet har enligt dem fattats utan att de formella arbetsrättsliga kraven...

För en tid sedan beslöt utbildningsstyrelsen och Konsistoriet vid KI att lägga ner tandteknikerprogrammet. Styrelsen hävdade bland annat att det fanns ekonomiska skäl bakom beslutet och att man inte hade lyckats ge utbildningen tillräcklig forskningsanknytning.
Lärarkåren och facket anser att beslutet måste rivas upp. Beslutet har enligt dem fattats utan att de formella arbetsrättsliga kraven enligt MBL har tillgodosetts, det har dessutom fattats på felaktig grund och man har inte följt KI:s egna riktlinjer vid en avveckling.
Lärarkåren påpekar också att styrelsen vägrat att föra en dialog med dem så att man har kunnat finna en lösning som leder till att utbildningen blir kvar.
Läs mer i Tandläkartidningen nr 4, som kommer ut den 15 mars.
 
 
 
 

Upptäck mer