Annons

Annons

Fel kanyl användes

Patienten drabbades av känselbortfall efter en rensning. Vid utredningen visade det sig att en orsak till det inträffade kunde vara att man inte uppmärksammat den engelska varningstexten vid användningen av plastkanylen Capillary tip.

Efter rensning av tand 47 fick patienten känselbortfall i underläppen, hakan och flera tänder i underkäken. Tanden behandlades första gången akut drygt åtta månader senare, då en endodontisk behandling utfördes. Patienten återkom för fortsatt behandling två och en halv månad därefter och upplevde då andningsbesvär från kofferdam.
En rensning påbörjades, men ingen indikatorröntgen kunde tas på grund av patientens obehagskänslor från kofferdamduken. Patienten återkom en dryg månad senare, och tanden rensades ytterligare. Två indikatorröntgenbilder togs med filar i kanalerna. Båda bilderna visade att apex i den distala kanalen var genomrensad, men av bilderna framkom det inte hur långt ut i omgivande käkben filen gick. Det blödde från den distala kanalen och man misstänkte perforation. Tanden fylldes efter rensningen med kalciumhydroxid som applicerades med en plastkanyl. Produkten UltraCal xs användes.
Ytterligare röntgenbilder togs. De visade att kalciumhydroxid troligen hade trängt ut i området utanför rotkanalen. Dagen efter meddelade patienten
att bedövningskänslan fanns kvar i tänder och käke. Den ansvarige tandläkaren kontaktade då både endodontist och käkkirurg.
När vårdgivaren gick igenom händelseförloppet kom tre tänkbara orsaker till det inträffade fram: att kalciumhydroxid hade pressats ner bakom nerven i mandibularkanalen och skadat nerven kemiskt eller mekaniskt, att orsaken till nervskadan kunde vara överinstrumentering, det vill säga att rotkanalfil eller borr gått genom tandens apex och skadat underliggande vävnad, en tredje orsak kunde vara att nerven stickskadades i samband med ledningsanestesin.
Av vårdgivarens analys framgår att produkten UltraCal xs användes. Kalciumhydroxiden administrerades med hjälp av en mjuk plastkanyl, Capillary
tip. Utredningen visade att fabrikanten avråder användning av UltraCal xs tillsammans med mjuka plastspetsar av typen Capillary tip eftersom dessa
är tvärt avhuggna och mjuka och lätt kan täta mot rotkanalväggen. Om man lägger på ett tryck kan plastkanylen fungera på samma sätt som om en
injektion läggs ut i vävnaden utanför rotkanalen. Fabrikanten rekommenderar en annan plastspets, NaviTip.
I den svenska bruksanvisningen framgår det att plastkanylen inte ska appliceras vid apex och att kanylen ska dras ut samtidigt som man applicerar med lätt tryck. I den engelska bruksanvisningen står dessutom att plastspetsen alltid ska hållas löst i rotkanalen, och man varnar för användning av den plastspets som användes i det aktuella fallet. Enligt anmälaren är detta viktig information eftersom en lös spets kan leda till att överskottsmaterial väller ut koronalt. Anmälaren anser också att om någon kritik ska riktas mot fabrikant eller leverantör är det i så fall att denna varning även borde finnas i den svenska bruksanvisningen.
En varning för produkten UltraCal xs lades omedelbart ut på folktandvårdens intranät. Där rekommenderades i första hand rutinen att vid administration av kalciumhydroxid använda lentulonål för att föra upp pastan i rotkanalen. Om UltraCal xs används ska den spets som fabrikanten rekommenderar användas, det vill säga NaviTip. UltraCal xs ska endast användas i situationer när apex är genomrensat eller tanden har ett öppet apex. Är man osäker ska kalciumhydroxid appliceras med lentulonål.
Enligt Socialstyrelsen har den ansvarige tandläkaren handlat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, men olyckliga omständigheter orsakade en trolig bestående vårdskada. Vården och det efterföljande omhändertagandet har skett på ett professionellt och empatiskt sätt. Diskussioner har förts om ett käkkirurgiskt ingrepp för att avlägsna överskottet av kalciumhydroxid, men risken för ytterligare nervskada har bedömts som större än eventuell förbättring av känselbortfallet.
Socialstyrelsen anser att vårdgivaren har utrett eventuella orsaker till skadan på ett omfattande sätt och omedelbart satt in åtgärder i form av information till hela organisationen.

Upptäck mer