Annons

Annons

Finsk utbildning på svenska

Drygt 50 personer har sökt in på en ny tandläkarutbildning vid Helsingfors universitet. Utbildningen startas hösten 2011 och 40 procent av den femåriga utbildningen planeras vara på svenska. Åtta personer antas till utbildningen. Under de första två åren läser blivande tandläkare främst ihop med läkarstuderande. I dag finns det ingen tandläkarutbildning på svenska i Finland,...

Drygt 50 personer har sökt in på en ny tandläkarutbildning vid Helsingfors universitet. Utbildningen startas hösten 2011 och 40
procent av den femåriga utbildningen planeras vara på svenska.
Åtta personer antas till utbildningen. Under de första två åren läser blivande tandläkare främst ihop med läkarstuderande.
I dag finns det ingen tandläkarutbildning på svenska i Finland, och det väntas bli brist på svenskspråkiga tandläkare när äldre tandläkare går i pension.

Upptäck mer