Annons

Annons

Få driftstörningar hos Försäkringskassan

Under 2010 rapporterades tio miljoner tandvårdsbesök in till Försäkringskassan, vilket är lika många som året innan. Driftstörningarna i IT-systemet har varit få. Det visar kassans årsredovisning.

Under 2010 betalade Försäkringskassan ut ersättning för 6,5 miljoner av besöken och svarade på 140 miljoner förfrågningar om patienters rätt till statligt tandvårdsstöd.

Av alla inrapporterade besök handlades 99 procent maskinellt av IT-stödet. Resterande handlades manuellt, oftast på grund av att patienten inte var registrerad hos kassan eller att besöket hade rapporterats in senare än 14 dagar efter att åtgärderna hade slutförts.

Under 2010 gjordes 48 000 slumpmässiga och riktade efterhandskontroller jämfört med 80 000 året innan. Beslut om återbetalning gjordes i 15 procent av dessa fall 2010 jämfört med 6 procent året innan.

2010 svarade kassan på cirka 1 100 samtal i veckan om tandvård från enskilda vårdgivare. Av dessa skickades varje vecka 15-16 vidare till en odontologisk rådgivare.
Mats Karlsson

Upptäck mer