Annons

Annons

Folktandvården slipper gammalt underskott

Folktandvården i Västerbotten får rätt att stryka ett underskott från tidigare år, efter en livlig diskussion i regionstyrelsen. Oppositionen var emot beslutet och får stöd från Privattandläkarna i frågan.

– Vi menar att det är fel att avskriva underskott som regionen drar på sig inom områden där det finns privata alternativ. Det är en form av underfinansiering av offentlig vård som inte går ihop med kravet på konkurrensneutralitet, säger Nicklas Sandström, oppositionsråd för Moderaterna.
Efter valet är Västerbotten faktiskt den enda region där traditionell blockpolitik består med S, V och MP i majoritet. I frågan om konkurrenssituationen inom både primärvård och tandvård är skiljelinjerna tydliga.
Regionmajoriteten ser inga konstigheter med att folktandvården slipper bära med sig ett underskott som skuld till ett nytt verksamhetsår.

”Det handlar om merkostnader för att bemanna kliniker i främst fjällkommunerna för att folktandvården ska klara sitt uppdrag.”

– Folktandvårdens underskott har inte alls att göra med den konkurrenssituation som råder inom allmäntandvården. Det handlar om merkostnader för att bemanna kliniker i främst fjällkommunerna för att folktandvården ska klara sitt uppdrag. Att regionen går in och täcker underskottet vilar också på säker juridisk grund, säger Peter Olofsson, socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen.
Tvisten gäller ett underskott på 1,5 miljoner kronor och tandvårdschefen Anna-Maria Stenlund Berggren menar att det är viktigt att folktandvården får skriva av beloppet för att klara verksamheten.
– Folktandvården Västerbotten är till stora delar, cirka 70 procent, finansierat av vuxenintäkter. Vid resursbrist på tandläkare så måste vi prioritera, eftersom vi har slutansvar i regionen för barn- och ungdomstandvården samt akuttandvården, samt att vi ska finnas i samtliga kommuner. Detta innebär att vuxenintäkter minskar och svårigheter för folktandvården att klarar ekonomin.

Konkurrenssituation

En motsvarande debatt om regioners underskott för primärvården och hur det kan missgynna privata alternativ har varit en inspiration för den borgerliga oppositionen inom Region Västerbotten.
– Vi har ansett att frågan även är aktuell för tandvården. Det skulle vara intressant om konkurrenssituationen inom tandvården prövades juridiskt, men det är ingenting som vi från politiskt håll bör initiera, säger Nicklas Sandström.

”Om man från politiskt håll väljer att subventionera offentlig tandvård så måste privata vårdgivare få del av motsvarande subvention.”

Privattandläkarnas vd Merit Lindberg tycker att Västerbottensoppositionens krav är fullt rimliga.
– Om man från politiskt håll väljer att subventionera offentlig tandvård så måste privata vårdgivare få del av motsvarande subvention, något annat är inte acceptabelt. Domen i förvaltningsrätten som Region Västerbotten hänvisar till i sitt beslut att avskriva folktandvårdens underskott är märklig och går helt ifrån den grundläggande principen om likabehandling av vårdgivare.

Se över ersättningssystem

Merit Lindberg ser det som en förutsättning att regionerna försvarar konkurrensneutraliteten om privata vårdgivare ska ha möjlighet att ta emot barn och ungdomar. Privattandläkarna driver kravet att regionerna ska se över sina ersättningssystem för barn- och ungdomstandvården.
– Systemet med fast ersättning per barn har länge resulterat i underskott både inom folktandvården och hos privata vårdgivare. Den höjda åldersgränsen och nyanländas vårdbehov ökar nu dessutom trycket ytterligare, säger Merit Lindberg.
– Privattandläkarna menar att det är ett ojämlikt system då ersättningen varierar i hela landet och är beroende av bostadsort. Den fasta ersättningen per barn skulle behöva kompletteras med en åtgärdsbaserad ersättning för att klara stora vårdbehov. Detta skulle garantera en jämlik tandvård för alla barn och ungdomar i hela landet.

Upptäck mer