Annons

Annons

Förbundet: Regionerna lever inte upp till tandvårdslagen

Långa väntetider och pressad arbetsmiljö – bilden av en ansträngd tandvård i norra Sverige bekräftas i en enkätundersökning som Sveriges Tandläkarförbund gjort. ”Frågan måste ställas om regionerna lever upp till sin lagstadgade skyldighet”, skriver man i en ny rapport.

Foto: Colourbox

En enkätundersökning bland yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund i norra Sverige bekräftar bilden av tandläkarbrist och långa köer, något som bland annat Tandläkartidningen återkommande rapporterat om.

I undersökningen, som genomfördes under sommaren 2023, skickade förbundet ut frågor om just kötider och arbetssituation till drygt 700 tandläkare i de fem norrlandsregionerna Dalarna, Gävleborg, Västernorrland Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Svaren vittnar om långa väntetider för vuxna icke akuta patienter och presenteras i en ny rapport.

Bland privatanställda tandläkare och tandläkare med egen praktik svarade visserligen majoriteten av respondenterna att vuxenpatienter oftast får tid inom ett halvår. Inom folktandvården var det dock vanligast med väntetider på över fyra år. Värst tycks situationen vara i Norrbotten och Västernorrland.

Enlig tandvårdslagen har regionerna ansvar att erbjuda ”god tandvård” – något som Sveriges Tandläkarförbund nu ifrågasätter om man kan.

”Frågan måste ställas om regionerna verkligen kan anses leva upp till denna lagstadgade skyldighet”, skriver man i rapporten.

Förbundet hänvisar bland annat till Socialstyrelsens riktlinjer, som säger att vuxna patienter med låg risk för dålig munhälsa bör erbjudas en basundersökning en gång per 2-3 år. Motsvarande för patienter med hög risk är en gång per 1-1,5 år.

I rapporten konstaterar förbundet att de rapporterade väntetiderna ”rimmar illa” med Socialstyrelsens rekommendationer, och kräver att tandvården måste prioriteras högre av regionerna.

”När kostnadstäckning inte uppnås anser förbundet att regionerna behöver tilldela tandvården ökade resurser”, skriver man i rapporten.

Upptäck mer