Annons

Annons

Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

Det statliga högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system, anser regeringen.

Beskedet kommer i ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om jämlik tandhälsa.
Regeringen utvidgar utredningens uppdrag igen.
”Utredaren ska nu även utreda och föreslå alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd”, står det i tilläggsdirektivet.
Utredaren ska lägga fram förslag som innebär att högkostnadsskyddet blir mer likt hälso- och sjukvårdssystemet.
Det nya högkostnadsskyddet ska stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård samt uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem, skriver socialdepartementet i tilläggsdirektivet.
Veronica Palm leder arbetet
Utredningen startade våren 2018 med Veronica Palm, tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, i spetsen. Den skulle vara klar 1 mars 2020, men uppdraget utvidgades och tiden förlängdes med ett år. Nu utvidgas uppdraget ytterligare.
Bakgrunden är skillnaderna i tandhälsa och besöksfrekvens mellan olika socioekonomiska grupper.
Personer med högre inkomster skattar sin tandhälsa som bättre än personer med lägre inkomster. Samma skillnad finns mellan högutbildade och lågutbildade.
Liknande skillnader mellan socioekonomiska grupper gäller även för livslängd, sjukfrånvaro och självskattad generell hälsa.
Högutbildade besöker tandvården oftare än lågutbildade och andelen som regelbundet besöker tandvården stiger med inkomst.
Fler avstår av ekonomiska skäl
Fler vuxna avstår från tandvård av ekonomiska skäl än från vård och behandling inom hälso- och sjukvården, påpekar regeringen i tilläggsdirektivet och skriver:
”Mot bakgrund av det folkhälsopolitiska målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation är det viktigt att även inkludera tandhälsa i detta arbete…. Ett viktigt sätt att öka tillgängligheten till god tandvård för alla och därmed bidra till förbättrad tandhälsa i befolkningen är att sänka de ekonomiska trösklarna till tandvården.”
Utredningen ska presenteras senast 1 mars nästa år.

Upptäck mer