Annons

Annons

Fortsatt goda betyg för tandvården

Allmänheten fortsätter att vara nöjd med tandvården, och särskilt privattandvården.

Det visar den senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex om hur nöjda svenskarna är med servicen i kommuner och landsting. Mätningen har gjorts på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.
Siffrorna är en aning lägre än förra året för både folktandvården och privattandvården, men skillnaderna ligger inom felmarginalen så det går inte att säga något säkert.
Tandvården ligger bra till jämfört med sjukvården – där kundnöjdheten är 71,6 – eller med äldreboende där siffran är 64,3.
Allmänheten är mindre nöjd med myndigheter. Försäkringskassan får till exempel bara 52,7 av 100 möjliga.
Läs ”Sammanställning av svenskt kvalitetsindex studier kring kommunal service 2011” på www.kvalitetsindex.se.


Upptäck mer