Annons

Annons

Tjänstetandläkarnas nya styrelse

Gunilla Carlsson, ortodontist i Luleå, blir ny ledamot i Tjänstetandläkarnas styrelse vid årsskiftet.

Gunilla Carlsson valdes vid Tjänstetandläkarnas föreningsmöte den 25 november. Hon ersätter Birgitta Jälevik, pedodontist i Linköping.
Kerstin Söderström, Göteborg, valdes in i valberedningen. Hon ersätter Gunilla Rosén.
De övriga i styrelsen omvaldes för perioden 2012 till 2014. Från årsskiftet består styrelsen av:
* Kenth Nilsson (ordförande)
* Hans Göransson (vice ordförande)
* Gunilla Carlsson
* John Bratel
* Lena Rignell
* Chaim Zlotnik

Medlemsavgiften höjs

Tjänstetandläkarna (TT) höjer medlemsavgiften med 144 kronor till 4 596 kronor per år för att täcka allmänna kostnadsökningar. Avgiften höjdes inte förra året.
Höjningen och avgiftens storlek ifrågasattes av flera mötesdeltagare, men enligt TT:s ordförande Kenth Nilsson speglar avgiften priset av att ha en fristående organisation istället för att gå ihop med exempelvis SRAT, Sacoförbundet för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.
Styrelsens arvoden höjs 2012 med cirka 3,4 procent.
TT planerar en tvådagars konferens i maj för två deltagare per avdelning. Under våren blir det även regionala konferenser för att förbereda de lokala löneförhandlingarna.
En facklig grundkurs planeras i april. Det blir även lokala endagsutbildningar vid behov.

Upptäck mer