Annons

Annons

Mer tandhälsa för pengarna

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, tandvårdsstödet och Försäkringskassans rapporteringssystem måste vävas ihop för att få en stark koppling mellan dem, anser Nils Oscarson, projektledare för riktlinjerna.

Socialstyrelsens riktlinjer för vuxentandvård finns i en preliminär version och blir färdiga i maj, medan tandvårdsstödet har funnits i nästan tre år.

– Det är svårt att påverka ett redan färdigt system, säger Nils Oscarson.
Det bästa hade varit om riktlinjerna, tandvårdsstödet och Försäkringskassans rapporteringssystem hade vävts ihop från början, anser han. Då hade det varit enklare att få en stark koppling mellan riktlinjerna och tandvårdsstödet.

– Men det var inte politiskt gångbart att skjuta upp tandvårdsstödet fem år, konstaterar han.

Riktlinjerna i tandvårdsstödet
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) arbetar nu med att få in riktlinjerna i det nuvarande stödet. Men det är inte helt enkelt.

– Socialstyrelsens rekommendationer för vissa åtgärder är mer omfattande och detaljerade än tandvårdsstödet, säger Nils Oscarson.

Hälsoekonomi spelar en stor roll i riktlinjerna. Under arbetets gång har en kontinuerlig värdering av kostnader och effekter gjorts, med syfte att få en så bra och kostnadseffektiv tandvård som möjligt.

Läs mer om hälsoekonomi och riktlinjerna för vuxentandvård i Tandläkartidningen nummer 5 2011.
Janet Suslick

Upptäck mer