Annons

Annons

Han är forskaraspirant i Umeå

Det är kul att forska. Det tycker Kaveh Shahabi, tandläkarstuderande och forskaraspirant i Umeå.

Kaveh Shahabi går sjätte terminen på tandläkarutbildningen i Umeå. I våras antogs han som forskaraspirant. Under sommaren har han forskat hos Maria Ransjö, övertandläkare och docent i Umeå. Han har följt en doktorand, bland annat. Dessutom har det blivit flera timmars litteraturstudier om dagen.
Under läsåret fortsätter han nu forska så mycket han hinner vid sidan om grundutbildningen. Bland annat ska han gå kurser i vetenskaplig metodik och etik. Kunskaperna kommer att tillämpas nästa sommar, då han fortsätter jobba som forskaraspirant på heltid.
Studerar detaljerna
Kaveh Shahabi har börjat forska om grundämnet kisel och hur den påverkar benceller, främst osteoblaster och osteoklaster. Kisel är halvmetallisk och ingår i ben – men också i glas, cement och keramik, bland annat.
– I dag vet man att kisel påverkar osteoblasterna, men man vet inte i detalj vad som sker. Vi är intresserade av mekanismerna bakom förändringen, berättar han.
Det finns inte mycket forskning om hur kisel påverkar skelettet på cellnivå. Däremot finns det studier om kiselns roll i bindväv och i växter. Med hjälp av en Facs-maskin har han använt laser för att sortera celler och titta på enskilda celler. är förkortningen för fluorescence-activated cell sorting, som är en typ av flödescytometri.
– Jag häller kisel på bencellerna för att se om och hur de påverkas. Celldelningen är särskilt intressant. Vad är mekanismerna bakom förändringarna? Går kisel in i cellen eller ligger den utanpå?
Förhoppningen är att kunna påverkar cellerna och benomsättningen för att snabbare kunna återbygga skelettet.
Testar olika saker
Kaveh Shahabi, 26 år, tycker om att prova olika saker. Under sommaren har han också arbetat som mentalskötare en månad medan han var hemma hos föräldrarna i Upplands Väsby utanför Stockholm. Innan han kom in på tandläkarprogrammet, studerade han nästan tre år till civilingenjör med inriktning på bioteknik i Uppsala.
– Det var en bra utbildning, men det var tandläkare jag helst ville bli, så när jag kom in bestämde jag mig för att hoppa av civilingenjörsprogrammet, berättar han.
En del nytta har han i alla fall av civilingenjörsstudierna. Han har läst mycket matematik och materiallära, och det har han glädje av nu.
– Man bygger upp en viss logik när man läser matte, tycker han.
Han har också studerat drygt ett år i Arizona i USA, där han även forskade lite. Det har han nytta av som forskaraspirant.
Blir kanske doktorand
Sammanlagt tio forskaraspiranter antogs i Umeå i våras. Två är blivande tandläkare – Kaveh Shahabi och Angela Silva Zanbil, som börjar forska i höst. De andra åtta läser medicin. Förhoppningen från universitetets sida är att en del forskaraspiranter så småningom börjar som doktorander. Kaveh Shahabi är intresserad av att bli doktorand, men har egentligen inte tänkt så långt.
– Att jobba som forskaraspirant är ett steg i den riktningen, men det är för tidigt att säga vad jag vill satsa på. Vi började behandla patienter först i våras, berättar han.
Nya aspiranter antas våren 2012 och våren 2013. Sedan ska verksamheten utvärderas.

Upptäck mer