Annons

Annons

Han ska leda pandemiutredningen

Regeringen har utsett Jan Albert, professor vid Karolinska institutet, att leda utredningen om stärkt beredskap inför framtida pandemier. Bland annat ska en så kallad ”handlingsprincip” utredas.

Jan Albert, överläkare och professor vid Karolinska institutet ska leda regeringens pandemiutredning.

Foto: Andreas Andersson, Colourbox

Det blir alltså Jan Albert, överläkare och professor i mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska institutet, som får i uppdrag att leda pandemiutredningen som tillsatts av regeringen.

– Jag har sett under pandemin att de här frågorna behöver belysas och genomlysas och det är med stor ödmjukhet jag tar på mig det här uppdraget, sade han under en pressträff under torsdagsförmiddagen.

Syftet med utredningen är enligt regeringen att stärka Sveriges beredskap inför framtida pandemier.

– Under Covid-19-pandemin saknades bland annat rättsliga förutsättningar för att vidta vissa åtgärder, sade socialminister Jakob Forssmed (KD), på presskonferensen.

Detta är därför något utredaren ska titta på.

– Det ska finnas beredskap inom lagar och förordningar att vidta extraordinära åtgärder.

Utredningen ska också se över hur smittskyddslagen kan anpassas för situationer med omfattande spridning av smittsamma sjukdomar. Det handlar till exempel om enskildas skyldigheter att förebygga smittspridning, bestämmelser om provtagning och smittspårning, hälsokontroller vid inresa i landet och bestämmelser för att motverka trängsel.

– Allt detta med beaktande av individuella fri och rättigheter, sade Jakob Forssmed.

Utredaren får också i uppdrag att utreda och ta ställning till om en så kallad ”handlingsprincip” ska införas.

– En sådan princip innebär att det i en hotande situation med osäker eller ofullständig kunskap är bättre att agera än att vänta på bättre beslutsunderlag, förklarade socialministern.

Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Upptäck mer