Annons

Annons

Nyheter 2022-10-13

Hennes första jobb blev en mardröm

Bara några månader efter att hon börjat på kliniken blev Sara uppsagd. Själv anser hon att det saknades grund för uppsägningen, och Göteborgs tingsrätt gav henne rätt.

Foto: Marie Ullnert

Sara råkade illa ut när hon fick sin första anställning. Hon kände sig tidigt motarbetad och blev anklagad för att inte klara av jobbet. Några månader senare blev hon uppsagd utan saklig grund.

Det var Saras första arbete efter en lång och krävande utbildning på ett lärosäte i Bulgarien. Hon hade fått sin legitimation, och planen var att skaffa sig meriter inför en eventuell specialisering i tandreglering. Arbetsgivaren beskrev sig som en erfaren tandläkare, och Sara skulle få vanliga tandläkaruppgifter.

– Vi började med klinisk behandling redan under andra läsåret på utbildningen. Jag tycker att jag har bredare och djupare kunskaper och mer klinisk erfarenhet än svenska studenter, ­säger hon.

Kort efter att Sara börjat arbeta på kliniken i maj 2020 tog arbetsgivaren över en rad av hennes patienter. Han tog även över terapisamtalen. Arbetsgivaren ansåg att hon inte klarade av ingrepp som att lägga bedövningar, laga tänder och dra ut tänder.

– Tandläkaryrket är ett praktiskt yrke. Alla har sina egna sätt att arbeta på, speciellt när man lagar tänder, men slutresultatet ska alltid vara anatomiskt och funktionellt korrekt, säger hon.

“Till slut märkte jag även hur patienters beteende mot mig ändrades.“

Han tog upp hennes bristande kunskaper flera gånger och påstod att det kommit klagomål från patienter.

– Det var något som jag tyckte var märkligt eftersom jag inte upplevde det. Till slut märkte jag även hur patienters beteende mot mig ändrades.

När patientsamtalen inte hölls på svenska blev det ännu svårare för henne att följa med. Hon kände sig allt mer utestängd.

Själv saknar arbetsgivaren tandläkarlegitimation. Det visar det svar som Socialstyrelsen skickat till Tandläkartidningen.

Polisanmälde

Snart upptäckte hon att någon annan använt hennes inloggningsuppgifter för att ansöka om tandvårdsstöd. I Göteborgs tingsrätt, som prövade uppsägningen av Sara, tillbakavisade arbetsgivarens hennes påståen­de. Ingen annan än hon hade använt inloggningsuppgifterna, eftersom de är personliga.

Hon polisanmälde sedan arbetsgivaren för urkunds­förfalskning och olovlig identitetsanvändning. Tandläkartidningen har tagit del av anmälan, men polisen har ännu inte inlett någon förundersökning.

Till en början skulle Sara gå bredvid den tandläkare som hon skulle ersätta, men eftersom praktiken bara har ett behandlingsrum var det svårt att komma in i arbetet. Hon fick snabbt nya arbetsgifter. Bland annat fick hon göra daganteckningar, ta hand om dokument och röntgenbilder och göra kostnads­förslag.

– Jag kände mig tidigt nedtryckt och tappade självförtroendet. Till slut tänkte jag att arbetsgivarens kritik stämde, jag var en dålig tandläkare.

Sades upp av personliga skäl

Själv tycker hon att hon aldrig fick möjlighet att planera och genomföra vården på ett bra sätt. Arbetsgivaren fortsatte att kritisera henne och sa att hennes behandlingar tog orimligt lång tid. Hennes bristande erfarenhet försämrade lönsamheten.

I september började hon må dåligt och blev sjukskriven. Två veckor senare sades hon upp av personliga skäl i ett mejl från arbets­givaren. Bristande kunskaper och sena ankomster var skälen till uppsägningen. ­Under sjukskrivningen anmälde arbetsgivaren henne till IVO på grund av hennes påstådda kunskapsbrister. IVO lät henne genom­gå ett kunskapstest som visade på motsatsen.

– Jag upplever att vissa arbetsgivare anställer nyutexaminerade tandläkare som är utbildade i ett annat land för att vinna fördelar på vår oerfarenhet av det svenska systemet, säger Sara.

Anna Cestar

Anna Cestar, jurist vid Tjänstetandläkarna (TT), tycker att en arbetsgivare måste räkna med att en nyutexaminerad tand­läkare saknar erfarenhet.

– Flera stora arbetsgivare erbjuder flera års introduktion. Som ny tandläkare måste du få stöd och handledning. Sara fick inte ens visa vad hon kunde. Hon fick endast jobba heltid i några veckor.

Tjänstetandläkarna drev ärendet till Göteborgs tingsrätt.

– Det här hade gått att undvika om arbetsgivaren gått oss till mötes, men det blev inte så, ­säger Anna Cestar.

Saknades saklig grund

Göteborgs tingsrätt gav Sara rätt. Det saknades saklig grund för uppsägningen. Bevisen var inte tillräckligt starka.

Enligt arbetsgivaren varnades hon den 3 september 2020, men protokollet är inte undertecknat och det framgår inte vilka som deltog i mötet. Det finns heller inget som visar att det finns allvarliga brister i hennes kunskaper. De sena ankomsterna rörde tre tillfällen under en och samma månad, mer än så har inte arbetsgivaren kunnat bevisa och det är ingen grund för uppsägning, skriver Göteborgs tingsrätt.

Arbetsgivaren hävdade att Sara fått flera varningar, och att dessa uppfyllde kraven som ställs upp i LAS. Även uppsägningen var korrekt, ansåg han. Men tingsrätten avfärdar alla påståenden. Det finns inga bevis för dem. Sara säger att det aldrig ägde rum något möte den 3 september. Det stämmer att hon fick ett e-postmeddelande den 18 september som arbetsgivaren påstår var en varning om uppsägning, men den uppfyller inte kraven enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

“Vi får fler och fler fall som rör situationer som påminner om den här.“

Arbetsgivaren ska nu ­betala 215 000 kronor i skadestånd, utebliven lön och semester­ersätt­ning.

Göteborgs tingsrätt skriver att arbetsgivaren borde ha insett att Sara saknade erfarenhet när hon anställdes och att hon borde ha fått en möjlighet att bygga upp sin erfarenhet allt eftersom. Framför allt skulle hon ha fått möjlighet att rätta till det som arbetsgivaren upplevde som brister.

– Det här är ett exempel på vad man kan råka ut för som nyutexaminerad tandläkare. Vi får fler och fler fall som rör situationer som påminner om den här. Många av dem rör fall i Västra Götaland, säger Anna Cestar.

Olaga hot

Men svårigheterna för Sara slutade inte här. När hon började arbeta som egen företagare på en annan praktik i Västra Götaland fick hon återigen bekymmer. Hon tyckte sig se att det pågick oegentligheter och kände till slut att situationen blev olustig. Hon lämnade praktiken och gjorde en polisanmälan om olaga hot, en utredning som lades ner i brist på bevis.

De följande månaderna upplevde Sara att hon var förföljd. Hon tror att någon ville skrämma henne till tystnad.

Sara har beslutat sig för att lämna tandläkaryrket, i stället ska hon studera till allmänläkare.

– Det här känns bra, det öppnar fler möjligheter för mig, säger hon.

Tandläkartidningen har utan framgång försökt nå Saras tidigare arbetsgivare.

Upptäck mer