Annons

Annons

Hjälp med rökstopp blir avgiftsfritt

Tobaksavvänjning blir avgiftsfritt i Västerbotten nästa år.

Gratis tobaksavvänjning gäller från den 1 januari 2022. Regionfullmäktiges politiker anser att satsningen bidrar till en bättre och mer jämlik hälsa i länet och räknar med att det på sikt minskar kostnaderna för Region Västerbotten eftersom exempelvis hjärtkärlsjukdom, stroke, cancer och diabetes kommer att minska.
Motivationen att bli tobaks- och nikotinfri ökar om det inte kostar individen, menar politikerna.
Beslutet innebär att även Västerbottens digitala stödprogram Min nikotinfria resa på 1177.se blir avgiftsfritt vid årsskiftet.
Något annat som ökar motivationen till rökstopp är tobakslagen från 2019. Sedan dess är det förbjudet att röka på uteserveringar och perronger, i lekparker och vid entréer till köpcentrum.

Upptäck mer