Annons

Annons

Högskoleverket spår brist på tandläkare

Det blir brist på tandläkare, befarar Högskoleverket.

Det framgår av rapporten ”Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden – ett planeringsunderlag inför läsåret 2013/14”.
Tandläkarutbildningarna har byggts ut i etapper sedan 2006 och byggs ut ytterligare under de kommande två läsåren, men det täcker inte behovet, enligt Högskoleverket.
Fram till 2024 kommer rekryteringsbehovet av tandläkare att vara omkring 350 om året i Sverige, men bara i snitt runt 270 tandläkarstuderande per år kommer att ta examen i landet, beräknar Högskoleverket.
Myndigheten tror att efterfrågan på tandläkare kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som i dag. Men det är svårt att bedöma eftersom efterfrågan påverkas av statliga subventioner och utvecklingen av behandlingsmetoder, bland annat.
Högskoleverket antar att antalet tandläkare med utländsk utbildning som flyttar till Sverige varje år fram till 2030 fortsätter att vara högre än antalet tandläkare som flyttar utomlands. Det minskar i så fall bristen något.
Trots det tror myndigheten att tillgången på tandläkare kommer att minska med cirka tio procent fram till 2030.
Läs rapporten här.

Upptäck mer