Annons

Annons

Höjd ersättning ska locka privata vårdgivare till barntandvård

Region Norrbotten vill vända utvecklingen med allt färre privata vårdgivare som har avtal om barn och unga. En ny modell med extra ersättning för behandlingar med olika typer av tandställningar infördes den 1 juli.

Enligt Region Norrbotten sker över 98 procent av barn- och ungdoms­tandvården i länet i folk­­tand­vårdens regi – att jämföra med 86 procent, som är det nationella genomsnittet.

Foto: Colourbox

Totalt tillförs drygt tio miljoner kronor per år till vårdvalssystemet för barn- och ungdomstandvård i Norrbotten, där endast Smile med fyra kliniker i länet samt en privattandläkare i Piteåområdet i dag har avtal med regionen.

Maria Pettersson

– Vi har ännu inte sett någon effekt av de nya ersättningarna. Från folktandvårdens sida tror vi att det kanske är lite för tidigt att dra några slutsatser då det sannolikt behöver gå ett par månader ytterligare, säger Maria Pettersson, tandvårdschef i Norrbotten.

Den nya ersättningsmodellen är ett resultat av diskussioner med företrädare för privattandvården i länet.

Folktandvården Norrbotten hoppas att fler privata utförare ska avlasta folktandvården och öka utrymmet för medarbetarna att använda sin yrkeskompetens till mer än prioriterade grupper.

Enligt Region Norrbottens utredning sker över 98 procent av barn- och ungdomstandvården i länet i folktandvårdens regi – att jämföra med 86 procent, det nationella snittet.

– De privata företrädarna har vid möten med oss och regionens beställarfunktion fört fram att kapiteringen är för låg samt att det innebär för stora risker om man som privatklinik har hög andel med många listade barn i behov av tandställningar, säger Maria Pettersson.

– Från folktandvården hoppas vi starkt att fler privata aktörer nu tar sig an barntandvård, då privattandvården stadigt utökas i länet och vi har svårt att hinna med detta viktiga uppdrag fullt ut på grund av resursbristen.

Antalet privattandläkare som har avtal om barn och unga har stadigt minskat till nuvarande två.

Norrbotten miljonsatsar för fler barn inom privattandvården
  • Region Norrbotten tillhör bottenskiktet nationellt när det gäller andelen barn- och ungdomstandvård som utförs av privata vårdgivare – mindre än 2 procent fördelat på två vårdgivare.
  • I den nya ersättningsmodellen får tandläkaren ersättning med 6 500 kronor per behandling med ortodontisk apparatur.
  • Kapiteringen per patient är 1 631 kronor för 2023.

Sofia Ala

Tandläkaren Sofia Ala driver Munksunds tandvård utanför Piteå. Hon hoppas att den nya ersättningsmodellen gör att fler kollegor väljer att ta emot barnpatienter.

– Men jag förstår samtidigt att många privata redan har fullt med patienter och av den anledningen inte har möjlighet att ta emot barn, nu när situationen ser ut som den gör med brist på tandläkare i hela länet, säger hon.

Sofia Ala ser ersättningen för ortodontisk behandling som välkommen:

– Samtidigt tar även tandvårdsrädda barn och barn med mycket karies mycket tid och resurser, som vi inte får någon ersättning för. Jag tror att om barntandvården blir för kostsam för oss privata så kommer många ändå att välja bort det, eller kanske avsluta sina avtal med regionen.

Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, ser en stor variation kring hur regionerna utformar sina ersättningssystem för barn- och ungdomstandvård. Vissa har tillägg för specifika behandlingar, medan andra använder index för att väga in exempelvis socioekonomiska faktorer.

– Vi är inte emot att man har en schabloniserad grundersättning, men det är viktigt att systemet tar hänsyn till att en del barn kräver mer vård och att privattandläkaren får ersättning för det.

Lars Olsson tillägger:

– Inte minst är det viktigt om folktandvården har en ambition att privattandvården ska ta emot fler barnpatienter. Får man en rörelse mot det privata så kan det ju bli lite av en snedbelastning med patienter som inte är nöjda med den vård som man fått genom folktandvården och är mer vårdkrävande.

Upptäck mer