Annons

Annons

Hon har aldrig tråkigt

– Jag får göra så många roliga saker, sådant som är lite extra. Det blir aldrig tråkigt, säger Eva Levring Jäghagen, universitetslektor i Umeå.

Friskt eller sjukt? Som specialist i odontologisk radiologi är det Eva Levring Jäghagens uppgift att ta reda på det.
– Det är ett detektivarbete. På de analoga röntgenbildernas tid använde man förstoringsglas på riktigt. Under mina år som tandläkare har det hänt otroligt mycket inom ämnesområdet, säger, Eva, som är universitetslektor vid institutionen för odontologi i Umeå.
– Vi har gått från analogt till digitalt. Jag lär mig massor om olika tekniker och utvecklas hela tiden.
Digital volymtomografi, som också kallas CBCT (cone beam computed tomography), är ett område där utvecklingen har gått framåt.
– Bildkvaliteten i dag är fantastisk. Från början fick vi boka in oss på sjukhusets datortomograf, men nu har specialistkliniken för oral diagnostisk radiologi en egen CBCT och den är igång hela tiden.
Mycket har hänt
Ett annat område där utvecklingen har gått framåt är magnetresonanstomografi (MR).
– Jag var med för 25 år sedan när den första MR-undersökningen på odontologisk indikation gjordes i Umeå. Mycket har hänt sedan dess. Det är en stor förbättring eftersom man med MR kan diagnostisera mjukvävnad, till exempel käkledsdisken.
Även genomlysningsundersökningar (videofluoroskopi) används vid specialistkliniken. Eva Levring Jäghagen gör exempelvis sialografier, röntgenundersökningar där kontrastmedel injiceras i genomlysning för att titta på gångsystemet i parotis- eller submandibulariskörteln.
Genomlysning och kontrastinjektion används också i käkleden för att undersöka diskens läge och ledens funktion i samband med smärttillstånd. Man kan även spruta kortison i kontrastmedlet för att samtidigt med undersökningen behandla smärta orsakad av inflammation.
Brinner för barnen
Barn med talsvårigheter på grund av exempelvis problem i gom och svalg är en grupp som Eva engagerar sig speciellt i. Diagnostik och behandling av barn med luftläckage genom näsan under tal (hypernasalitet) görs i samarbete med specialister i plastikkirurgi, logopedi och foniatri (röst- tal- och sväljstörningar).
– Vi har jobbat i ett multidisciplinärt lag i snart 20 år och har ett väldigt bra samarbete. Vi lär oss mycket av varandra. Vi tar hand om barn från hela Norra regionen.
En annan grupp som Eva brinner för, och som funktionsundersöks med videofluoroskopi, är de som drabbats av sväljningssvårigheter.
Gillar att undervisa
Undervisning är en annan viktig del av jobbet. Eva Levring Jäghagen har varit lärare vid Umeå universitet i snart 30 år. Hon hjälper studenterna förstå radiologi.
– Det har alltid varit roligt att hjälpa försiktiga nybörjare utvecklas till självständiga tandläkare, säger hon.
Nu har hon fått uppskattning för sina insatser också. Hon fick medicinska fakultetens pedagogiska pris för 2017 i samband med Umeå universitets vårpromotion i maj.
I prismotiveringen står det:
”Eva undervisar med passion både för sitt ämne och för undervisningen i sig, där studenterna får stöd att förstå det komplexa området radiologi inom tandhälsan.”
Forskar om sväljningsproblem
Som forskare har Eva Levring Jäghagen tre huvudområden. I många år har hon studerat sväljningsfunktion bland olika grupper av patienter som har svårt att svälja, och hon är med och utvecklar behandlings- och vårdstrategier för dem.
Ett annat forskningsområde fokuserar på tandläkares bifynd av karotisförkalkning i panoramaröntgenbilder. Stråldosmätning i samband med CBCT är hennes tredje fokusområde.
Läs mer om Eva Levring Jäghagens forskning och framtidsplaner i Tandläkartidningen nummer 9 2017.
Janet Suslick

Upptäck mer