Annons

Annons

Hot om nedläggning blev ny klinik

Från ”kärleksbombning” och oro för kliniknedläggning till investering i ny klinik och en försiktig optimism. Sorsele – symbolen för folktandvårdens närvaro i riktigt små kommuner – har fått respit och får behålla tandvården.

Under februari hoppas Folktandvården Västerbotten att den nya kliniken – samlokaliserad med ortens hälsocentral/sjukstuga – kan ta emot de första patienterna efter ombyggnationer under hösten.

Anna Hultman, tandläkare Sorsele

Anna Hultman


– Vi får moderna lokaler, anpassade efter vår verksamhet, med två nya fina behandlingsrum som ger möjligheter att jobba med helt andra flöden än tidi­gare, säger en entusiastisk Anna Hultman, verksamhetschef för Folktandvården Nord i Västerbotten.
Orosmoln har annars länge hängt över verksamheten, orsakat av brist på personal och långsiktigt även ett vikande patientunderlag.
Med knappt 2 500 invånare är Sorsele den näst minsta kommunen i Sverige befolkningsmässigt. Fem av de sex minsta kommunerna finns i just Väster­bottens län, vilket aktualiserat frågan om det går att behålla folktandvårdkliniker i varje kommun.
Tandläkartidningen skrev för tre år sedan om den oro som fanns över nedläggning, med ”kärleksbombning” av kliniken i form av symboliska hjärtan som ortsbefolkningen placerade på klinikväggarna.

Foto: Örjan Holmberg/Sveriges Radio


Dan Thorn, verksamhetschef inom primärvården i Sorsele-Malå, menar att Region Västerbotten stakat ut färdriktningen genom investeringsbeslutet.
– Jag tror inte bara man kan rekrytera på nya, fina lokaler, men samtidigt är det en viktig markering att regionen bygger och investerar i en liten kommun som Sorsele som ska kunna erbjuda grundläggande vård.

Munhälsa och allmänhälsa

Han hoppas på samordningsvinster när tandvård och primärvård nu samlokaliseras.
Lösningen ska vara en lokal grund för att stärka konceptet med en god och nära vård, men exakt vilka samarbeten som det kan leda till är inte klart.
– I förlängningen ser jag stora möjligheter att bygga upp samverkan med sjukstugan för att koppla ihop munhälsa och allmän­hälsa med en dialog runt patienten. Vi är inte riktigt där i dag, men det är något vi kommer att jobba för framgent, säger Anna Hultman.

Fördröjts av pandemin

Byggprojektet har fördröjts något av pandemin, men under hösten har det arbetats för fullt, om än med en viss nervositet kring möjligheten att klara tidsplanen med de leveranssvårigheter som pandemin kan innebära.
Den nya lösningen ska ge stabilitet för tandvården, sedan man fått använda provisoriska lokaler efter utrymning av den tidigare kliniken på grund av byggrelaterad ohälsa.

Arbetsmiljö

Trånga och bökiga utrymmen ersätts nu av en helt annan arbetsmiljö.
– De nuvarande tillfälliga lokalerna har bara ett trångt behandlingsrum med mycket dålig luft, vilket begränsat vården. Det har inneburit att vi bara har haft möjlighet att ta hand om vårt huvuduppdrag – barn och sjuka patienter, säger Anna Hultman.
– Vi är dock glada som haft kliniken i grannkommunen Malå som avlastning att ta emot vissa övriga patienter, även om det inte varit optimalt så har det hjälpt till.

Natur, fiske och jakt

Knäckfråga två är bemanningen. Sorselekliniken har tidigare tvingats varsla tandsköterskor när tandläkare saknats.
Kliniken har varit utan tandläkare sedan ifjol.
– Vi har rekryterat en tandläkare som lösning för våren och det känns bra, även om det inte är en fast anställning. Det är en tandläkare från södra Sverige som vill prova på att jobba i norra Sveriges inland och samtidigt få möjlighet att ­njuta av livsmiljön – naturen, ­fisket och jakten, säger Anna Hultman.
– Det blir ett test och sedan får vi se hur långt det bär – om det landar i permanent flytt eller en tillfällig lösning.

Från fjäll till kust

Grundbemanningen för den nya kliniken blir en heltidstjänst vardera för tandläkare, tand­hygienist och tandsköterska. Folktandvården Västerbotten räknar också med att behöva hämta tandsköterskeresurser från andra kliniker.
Totalt täcker distriktet tolv kliniker, från Sorsele som fjällkommun i inlandet ut till Skellefteå vid kusten, med bemanningssvårigheter i hela området.

”Stora pensionsavgångar under senare år har gjort att behovet av ny personal är stort.”

Men lösningar i form av internstafetter är inte lika självklara som tidigare.
– Det är svårt i hela Västerbotten, även Umeå numera, att rekrytera, och stora pensionsavgångar under senare år har gjort att behovet av ny personal är stort.
– Även kring Skellefteå som största ort är vi underbemannade men hittills har vi klarat vårt huvuduppdrag, vilket till största del beror på att vi har fantastisk personal som åker och jobbar i perioder på kliniker som har mindre fast bemanning, säger Anna Hultman.

Sjukhus i miniformat

På flera mindre orter i inlandet finns en förstärkt primärvård i form av så kallade sjukstugor som folktandvården nu hoppas bygga upp samverkan med.
– Sjukstugorna bedriver primärvård som hälsocentraler i övrigt men har också akutvårdsplatser, som i Sorsele med fyra platser för inneliggande pati­enter. Det är som ett sjukhus i mini­format med även möjligheter till röntgen och utökad provtagning, säger Dan Thorn.

Upptäck mer