Annons

Annons

Justeringar i tandvårdsstödet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, gör kontinuerliga förändringar och justeringar av regelverket. Främst har mindre justeringar gjorts för att förtydliga regelverket och göra det mer odontologiskt och juridiskt tydligt och korrekt. De nya ändringarna kommer inte att påverka behandlarens kliniska vardag, däremot ska antalet tolkningstvister vid kontroller eller prövningar i domstol minska. En årlig uppräkning av...

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, gör kontinuerliga förändringar och justeringar av regelverket. Främst har mindre justeringar gjorts för att förtydliga regelverket och göra det mer odontologiskt och juridiskt tydligt och korrekt.
De nya ändringarna kommer inte att påverka behandlarens kliniska vardag, däremot ska antalet tolkningstvister vid kontroller eller prövningar i domstol minska.
En årlig uppräkning av referenspriserna finns också med i uppdateringen.
Handboken om tandvårdsstödet utökas också och innehåller fler kliniska exempel.
Mer information finns på TLV:s hemsida www.tlv.se
 

Upptäck mer