Annons

Annons

Konsten att säga nej

RIKSSTÄMMAN 2013. Ska tandläkare göra som de egentligen tycker, eller som patienten vill?

Frågan diskuterades på symposiet Våga vara professionell i dag på årets odontologiska riksstämma på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Enligt tandvårdslagen ska vården och behandlingen så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
Patienten ska upplysas om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoderna som står till buds.
Tandvårdslagen omfattar åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munnen. Behandlingar som görs delvis av estetiska skäl ligger ofta i en gråzon.
Vad gör man som tandläkare när en patient önskar sig ”snygga tänder” hellre än ”fula” men friska?
Protetikerna Per Häger och Carl-Fredrik Arnelund presenterade kliniska patientfall där de gjorde behandlingarna som patienter ville ha, trots att det inte kändes bra.
Etiska och protetiska frågeställningar diskuterades och Åsa Kadowaki, psykiater och KBT-psykoterapeut gav tips om hur man kan säga nej.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 15 2013, ute i december.

Upptäck mer