Annons

Annons

Låga betyg för folktandvårds arbetsmiljö

Ej godkänt – i alla kategorier. Resultatet blev nedslående när Tjänstetandläkarna genomförde en egen medarbetarenkät om arbetsmiljön inom Folktandvården Västernorrland.

– Jag ser det som en effekt av att arbetsgivaren allt tydligare vill ha en linjeorganisation där en enskild tandläkare i princip bara ska kontakt med sin närmaste chef. Att bygga organisationen hierarkiskt på det sättet skapar inget bra klimat, säger Roger Gabrielsson, ordförande  för TT-avdelningen i Mellersta Norrland.
I enkäten fick avdelningens tandläkare betygsätta Folktandvården på en skala mellan 1 och 9 med 1 som sämsta nivå.
Initiativet växte fram som en reaktion på att Tjänstetandläkarna upplever arbetsgivarens medarbetarenkät som bristfällig.
– I den får medarbetaren bara bedöma sin närmaste chef och det är en relation som i regel fungerar väl. Men det säger ganska lite om ledarskapet som helhet i organisationen, menar Roger Gabrielsson.

”Ansträngt på klinikern”

I samtliga 15 kategorier fick Folktandvården Västernorrland ett betyg under medelvärdet 5. Närmast medelbetyg var bedömningen av den fysiska arbetsmiljön, 4,8. Medelvärdet för ”lagom arbetstempo och arbetsbelastning” landade på 2,6.
– Det visar tydligt hur ansträngt det är ute på klinikerna som en följd av att ordinarie tandläkare får täcka upp vid vakanser och långtidssjukskrivningar. Folktandvårdens ledning kan inte längre bortse från de här problemen, säger Roger Gabrielsson.
Bo-Göran Danielsson, chef för Folktandvården Västernorrland, ställer sig lite undrande till TT-avdelningens enkät.
– Det återstår att se om TT kommer att presentera den för oss – hittills har det inte skett. Så det är inte möjligt för mig att kommentera utfallet. Jag kan dock konstatera att tandvården överlag haft ett bättre utfall än landstinget i övrigt i våra senaste egna medarbetarenkäter, även om utfallet var något sämre 2014 jämfört med två år tidigare, säger han.

Upptäck mer