Annons

Annons

Landsting och universitet i nytt samarbete

Ett nytt samarbete kring tandläkarutbildning och klinisk forskning i Umeå börjar gälla från 1 maj.

Ett nytt begrepp, universitetstandvårdsenheter, införs. Landstingets tandvårdskliniker kan bli universitetstandvårdsenheter om de uppnår vissa villkor, enligt Per Tidehag, tandvårdschef i Västerbottens län. Han är positiv till förändringen.
För att få kalla sig för universitetstandvårdsenhet måste en klinik klara en prövning där utomstående expertgranskare är med och bedömer.
Beslutet om nya universitetstandvårdsenheter fattas först den 5 maj, men Per Tidehag tror att det kommer att bli fyra stycken. På varje universitetstandvårdsenhet kommer en professor eller lektor att ha ansvar för forskning och utveckling på enheten. De FOU-ansvariga kommer också att ha förenad tjänstgöring, vilket innebär att de anställs till 66 procent av Umeå universitet och till 33 procent av Folktandvården Västerbotten.
Samarbetet mellan universitetet och folktandvården utökas på flera sätt. En representant från universitetet kommer att ingå i folktandvårdens ledningsgrupp och en representant från folktandvården kommer att ingå i odontologiska institutionens ledningsgrupp.
Det nya avtalet är ett regionalt avtal för tandläkarutbildningsavtal (TUA). Staten betalar TUA-medel till vissa landsting för att bekosta tandläkarutbildningar i Umeå och Göteborg. Hur TUA-pengarna används bestäms av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting tillsammans.
Läkarutbildningen, medicinsk forskning och hälso- och sjukvården i Västerbotten berörs också av det nya avtalet.
En annan förändring är att universitetet kommer att vara med i universitetssjukvårdens ledning, som får namnet Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse. Både landsting och universitet kommer att vara representerade, och även studenterna.

Upptäck mer