Annons

Annons

Lättare att göra rätt med tandvårdsstödet

Det ska vara lätt att göra rätt för Sveriges tandvårdspraktiker när de ansöker om tandvårdsstöd. Den målsättningen har Försäkringskassan, som precis har tagit fram ett informationspaket om tandvårdsstödet.

Foto: Försäkringskassan

Det kan vara svårt att göra korrekta ansökningar om tandvårdsstöd. Det finns många frågor att ta ställning till innan ansökan kan skickas iväg. Nu vill Försäkringskassan hjälpa tandvårdspersonal i landet att göra rätt för att undvika misstag och merarbete.

 

– Vad behöver du tänka på? Vad finns det för underlag? Vad ska du skicka in? Det är frågor som Försäkringskassan tar upp i informations­materialet, säger Sophia Nyzelius, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

 

Informationsmaterialet finns på Försäkringskassans webbplats. Materialet är uppbyggt i moduler som tar upp beståndsdelarna i tandvårdsstödet. De presenteras genom filmer och innehåller fall­övningar och avstämningsfrågor. Materialet inleds med en genomgång av tandvårdsstödets uppbyggnad.

“Vi vill att tandvårdspersonal ska förstå hur Försäkringskassans kontrollarbete fungerar.“

– Vi har sett ett behov av att sammanställa information som vänder sig till alla yrkesgrupper inom tandvården. Materialet vänder sig också till studenter. Vi går från en överblick ner till detaljnivå, det kan till exempel vara hur man skapar ett konto. Vi vill att tandvårdspersonal ska förstå hur Försäkringskassans kontrollarbete fungerar. Det framgår även vem som har rätt att ansöka och vilket ansvar som vilar på vårdgivare, säger Sophia Nyzelius.

Försäkringskassan tar också upp begreppet förhandsbesked. Området gäller behandlingar som ska göras om, och vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som berättigar till särskilt tandvårdsbidrag.

Försäkringstillhörighet

Informationsmaterialet tar även upp frågor som försäkringstillhörighet. Det kan röra sig om patienter som varit utomlands ett år eller som arbetar i ett land och bor i ett annat.

Här framgår även vad en fil ska heta och vad ansökan ska innehålla för uppgifter innan den skickas in.

Branschen och tandläkarutbildningarna har varit med under utvecklingen av materialet, och även tillverkare av journalsystem har deltagit.

Upptäck mer