Annons

Annons

Malmö universitet: ”En kvalitetsstämpel”

Nu har Malmö universitet fått förlängt medlemskap i det europeiska nätverket för specialistutbildning inom ortodonti.

Mikael Sonesson är universitetslektor, övertandläkare och docent vid Malmö universitet.

Foto: Malmö universitet

Malmö universitets ST-utbildning inom ortodonti kommer vara medlem i nätverket Network of Erasmus Based European Orthodontic Postgraduate Programs (NEBEOP) i sju år till.

Det står klart efter att de blivit granskade av andra europeiska handledare och ST-tandläkarna inom utbildningen har intervjuats.

– Jag tycker att vi uppfyller de krav som ställs men jag blev så klart glad, inget är ju självklart, säger Mikael Sonesson.

Han är universitetslektor, övertandläkare och docent vid Malmö universitet. Mikael Sonesson säger att medlemskapet i NEBEOP är ”en kvalitetsstämpel” som visar att utbildningen håller hög nivå.

Malmö universitet har varit medlemmar i nätverket sedan 2016 och under det gångna året granskades utbildningen av andra medlemmar, tillika handledare, från olika länder för att se om universitetet kan vara medlem i sju år till. Handledarna intervjuade även ST-tandläkarna för att höra vad de tycker om utbildningen.

– ST-tandläkarna är positiva och de verkar tycka om de gemensamma webbinarierna och att ha möjligheten att nätverka med andra. Det blir en internationell touch på utbildningen.

Personerna som studerar ST-utbildningen i ortodonti i Malmö får tillgång till webbinarier som hålls av handledarna från de olika medlemsländerna. Mikael Sonesson menar även att nätverket blir en möjlighet för ST-tandläkarna att knyta kontakter med andra i de olika länderna.

I Sverige finns fyra godkända utbildningsenheter i Malmö, Stockholm, Göteborg och Örebro.

För att kunna bli medlem i nätverket ska utbildningen innefatta viss del forskning, teoretisk och klinisk tid, att det finns tillgång till bibliotek samt utbildningsklinik samt att utbildningsdeltagarna ska ha behandlat ett visst antal patienter. Dessutom ska de ha åtminstone en disputerad handledare som är ansvarig.

­­– Vi handledare träffas och jag har medverkat vid flera granskningar av andra ST-utbildningar.

Upptäck mer