Annons

Annons

Många hinder för asylsökande tandläkare

I drygt ett år har han kämpat på – lärt sig bra svenska och praktiserat på Folktandvården Breared i Halland. Nu avslår Migrationsverket tandläkare Abduladheem Abdulhussein Talis asylansökan.

Abduladheem Abdulhussein Tali (Abdo) är 25 år. Han kommer från Bagdad i Irak, men utbildade sig till tandläkare i Ukraina och tog examen 2015. Sedan kom han till Sverige och sökte asyl.
Abdos plan har varit att så snabbt som möjligt börja arbeta som tandläkare i Sverige. Han har lärt sig svenska och har snart klarat av de formella språkkraven. Parallellt med det har han praktiserat inom tandvården i varierande omfattning i drygt ett år.
Han har sett fram emot att söka in på den ettåriga kompletterande utbildningen för tandläkare utbildade utanför EU (KUT) till våren och har hoppats kunna börja på utbildningen till hösten. Nu vet han inte hur det blir.
Nej till asyl
Via Migrationsverkets webbplats har han i dagarna sett att myndighetens beslut ”inte är positivt” men först vid ett möte på verket får han veta vad det innebär.
– Jag tror att de ska förklara för mig varför jag får avslag, och hur jag kan överklaga beslutet, säger han.
Han vet inte hur reglerna är. Blir han utvisad till Irak eller blir han papperslös i Sverige? Frågorna är många och oron stor.
Det han vet är att han får överklaga beslutet två gånger, men att det tar lång tid att få besked.
– Jag tänker överklaga, men jag vet inte om det hjälper, säger han förtvivlat.
Saknar familjen
Abduladheem Abdulhussein Tali tycker att Migrationsverket gör fel. För det första ser han sig själv som en tillgång i Sverige. För det andra är situationen i Irak så svår att han inte vill återvända dit.
– Jag kan ge Sverige mycket. Jag är 25 år och kan jobba många år som tandläkare, säger han.
– Alla vet hur situationen är i Irak. Om det var bra där hade jag inte kommit till Sverige, så långt ifrån min familj. Jag har inte sett min mamma på två år.
Han saknar förstås familjen, men trivs annars i Sverige.
Snabbspåret
I november 2015 började Abdo praktisera på folktandvården i Breared i Halland och har haft det som ”hemmaklinik” sedan dess.
Sedan slutet av februari 2016 går han en intensivkurs för nyanlända läkare och tandläkare på Löftadalens folkhögskola och bor på internat på skolan. Utbildningen pågår till februari nästa år. Språkstudier inriktade på vårdsvenska blandas med praktik.
Från juni till september i år praktiserade han på folktandvården i Breared nästan på heltid och sedan september är han där två dagar i veckan och på skolan tre dagar.
I somras fick han samordningsnummer (tillfälligt personnummer) och bankkort. Under hösten har han varit timanställd som tandvårdsbiträde och får betalt för en stor del av tiden som han är på kliniken.
– Jag är en ung man och jag kan jobba. Jag vill inte ha pengar från Migrationsverket och de senaste månaderna har jag inte fått det heller.
Lär sig svenska
Parallellt med intensivkursen och praktiken inom tandvården, läser han svenska som andra språk (SAS) och blir klar med SAS 3 i dag. SAS 3 ger behörighet till högskolestudier, till exempel till den kompletterande utbildningen för tandläkare utbildade utanför EU.
Om ett par månader gör han också ett prov i svenska på nivå C1, den nivå som Socialstyrelsen nu kräver för att jobba som tandläkare i Sverige.
Behövs i Halland
På jobbet arbetar Abduladheem Abdulhussein Tali tillsammans med Berndt-Göran Isberg, som är klinikchef på Folktandvården Breared och Abdos handledare, eller med en annan tandläkare.
– Han är helt makalös. När han började på kliniken fick vi prata engelska, men han har lärt sig svenska snabbt och jag bedömer att han nu har språkkunskaperna han behöver för att jobba som tandläkare, säger Berndt-Göran.
– Vi har väldigt stor nytta av honom på kliniken. Inte minst för att han kan flera språk. Han har hjälpt oss med patienter som talar arabiska och ryska. Det fungerar bättre än tolk eftersom han också har odontologiska kunskaper.
Hade Abdo haft svensk legitimation hade han fått jobb direkt i Halland, enligt Berndt-Göran.
– Vi tycker att han fungerar jättebra i behandlingssituationer, men han behöver fortfarande några månaders handledning eftersom han inte fick så mycket praktik i utbildningen.
Plan B
Om Abdo inte får asyl i Sverige, finns det en plan B. Det är att hitta ett jobb, till exempel som tandsköterska, i minst ett år. Då får han stanna i landet.
Berndt-Göran Isberg utforskar nu möjligheterna att anställa honom som tandvårdsbiträde i Halland.
Problemet med det är att han nog inte kan läsa KUT om han måste jobba. Alternativet är att satsa på kunskapsprovet för tandläkare utbildade utanför EU. Då får man själv skaffa sig kunskaparna som behövs. Provet har gjorts om. Den nya versionen ges för första gången nästa år och består av två delar: en teoretisk och en praktisk. Det ges av Karolinska institutet (KI) på uppdrag av Socialstyrelsen.
Provet är mer komprimerat än tidigare, men det kommer inte att bli lättare, enligt Gunilla Sandborgh Englund, professor på KI och ansvarig för kunskapsprovet. På det gamla kunskapsprovet har andelen godkända varit i genomsnitt cirka 30 procent.
Berndt-Göran Isberg tror att det kan gå bra.
– Han har en otrolig drivkraft och är väldigt målmedveten.
Irak inget alternativ
Att återvända till Irak ser Abduladheem Abdulhussein Tali inte som ett alternativ. Tre gånger har han varit i närheten när bomber har briserat. Den tredje gången blev han själv skadad.
– Migrationsverket har inte varit med om en bilbomb i Irak, så de tänker inte på hur det är att se människor dö.
Janet Suslick

Upptäck mer